4 procent z 3000
70% of 1000
60% of 500
95% of 1000
45 percent of 500
25 percent of 1000
70 percent of 200
60% of 1000
6% of 2000
99 percent of 3000
10 percent of 3000
35% of 1000
7 percent of 500
45% of 5000
5 percent of 300
6% of 300
70 percent of 3000
25% of 5000
50 percent of 1000
80 percent of 200
4% of 300
7 percent of 200
6 percent of 100
80 percent of 3000
90% of 500
55% of 200
8 percent of 2000
1 percent of 5000
1% of 500
10 percent of 300
75% of 100

4 procent z 3000


A
Koľko je X % z čísla Y?
Koľko je % z čísla =
4% z čísla 3000 je 120.0
B
Koľko percent je číslo X z čísla Y?
číslo je % z čísla
číslo 120.0 je 4.0% z čísla 3000
C
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
D
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
E
Odpočítať percenta na čísla:
číslo % =
F
O koľko percent je číslo A viac ako číslo B?
číslo A číslo B
Skopírujte tento odkaz
:: Dať banner na svoje webové stránky

................

http://Aztekium.pl/percenta
-