70% of 1000
80% of 2000
10% of 5000
10% of 5000
30% of 200
1% of 1000
55% of 100
35 percent of 500
85 percent of 300
30% of 200
25% of 3000
15 percent of 300
75 percent of 2000
85 percent of 300
15% of 3000
20 percent of 1000
40 percent of 100
15 percent of 300
35 percent of 5000
50 percent of 200
95 percent of 3000
3% of 3000
40 percent of 300
35 percent of 1000
70% of 1000
10% of 200
5% of 3000
5% of 500
1 percent of 3000
6 percent of 500
http://Aztekium.pl/percenta

4 procent z 3000


A
Koľko je X % z čísla Y?
Koľko je % z čísla =
4% z čísla 3000 je 120.0
B
Koľko percent je číslo X z čísla Y?
číslo je % z čísla
číslo 120.0 je 4.0% z čísla 3000
C
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
D
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
E
Odpočítať percenta na čísla:
číslo % =
F
O koľko percent je číslo A viac ako číslo B?
číslo A číslo B
Skopírujte tento odkaz
:: Dať banner na svoje webové stránky

................

-