40% del número 500
25% del número 200
15% del número 2000
65 porcentaje del número 3000
85 porcentaje del número 100
4% del número 200
90 porcentaje del número 5000
9% del número 3000
25% del número 3000
95% del número 200
7 porcentaje del número 3000
70% del número 300
50 porcentaje del número 2000
35 porcentaje del número 2000
15% del número 3000
9% del número 5000
35 porcentaje del número 5000
7 porcentaje del número 1000
15 porcentaje del número 5000
70 porcentaje del número 2000
85 porcentaje del número 5000
85% del número 5000
5% del número 3000
45 porcentaje del número 1000
60 porcentaje del número 300
95% del número 500
90% del número 300
70% del número 500
3% del número 2000
7 porcentaje del número 5000
http://Aztekium.pl/percenta

8% z 5000


A
Koľko je X % z čísla Y?
Koľko je % z čísla =
8% z čísla 5000 je 400.0
B
Koľko percent je číslo X z čísla Y?
číslo je % z čísla
číslo 400.0 je 8.0% z čísla 5000
C
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
D
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
E
Odpočítať percenta na čísla:
číslo % =
F
O koľko percent je číslo A viac ako číslo B?
číslo A číslo B
Skopírujte tento odkaz
:: Dať banner na svoje webové stránky

................

-