3000の60%
100の55%
300の7%
2000の85%
100の55%
100の6%
5000の1%
5000の85%
5000の5%
5000の1%
1000の1%
300の8%
300の6%
500の45%
500の95%
2000の20%
5000の1%
300の4%
2000の95%
100の45%
2000の8%
500の8%
200の25%
500の50%
1000の15%
300の35%
2000の6%
100の9%
2000の30%
100の80%
http://Aztekium.pl/percenta

85 procent z 500


A
Koľko je X % z čísla Y?
Koľko je % z čísla =
85% z čísla 500 je 425.0
B
Koľko percent je číslo X z čísla Y?
číslo je % z čísla
číslo 425.0 je 85.0% z čísla 500
C
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
D
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
E
Odpočítať percenta na čísla:
číslo % =
F
O koľko percent je číslo A viac ako číslo B?
číslo A číslo B
Skopírujte tento odkaz
:: Dať banner na svoje webové stránky

................

-