5 percent of 3000
4% of 300
7% of 100
9 percent of 2000
8 percent of 200
75 percent of 100
80% of 300
4 percent of 1000
55% of 2000
15% of 200
35% of 200
20 percent of 500
60% of 200
30 percent of 500
2% of 5000
20% of 5000
10 percent of 2000
99% of 500
4 percent of 5000
25 percent of 2000
75 percent of 2000
2 percent of 100
8 percent of 2000
2 percent of 2000
1% of 1000
60 percent of 2000
45 percent of 2000
80% of 500
80% of 2000
5% of 200
http://Aztekium.pl/percenta

9 procent z čísla 500


A
Koľko je X % z čísla Y?
Koľko je % z čísla =
9% z čísla 500 je 45.0
B
Koľko percent je číslo X z čísla Y?
číslo je % z čísla
číslo 45.0 je 9.0% z čísla 500
C
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
D
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
E
Odpočítať percenta na čísla:
číslo % =
F
O koľko percent je číslo A viac ako číslo B?
číslo A číslo B
Skopírujte tento odkaz
:: Dať banner na svoje webové stránky

................

-