9% z 500
55% of 200
35 percent of 1000
55 percent of 2000
80 percent of 500
2% of 100
35 percent of 500
7% of 100
45 percent of 1000
4% of 2000
95% of 2000
95% of 300
85% of 500
8 percent of 200
50% of 300
55 percent of 2000
65% of 3000
55% of 200
30 percent of 3000
5% of 3000
4% of 3000
70 percent of 500
40 percent of 500
25 percent of 100
80 percent of 500
15 percent of 100
85 percent of 500
99% of 200
55% of 500
20 percent of 2000
50 percent of 3000

9% z 500


A
Koľko je X % z čísla Y?
Koľko je % z čísla =
9% z čísla 500 je 45.0
B
Koľko percent je číslo X z čísla Y?
číslo je % z čísla
číslo 45.0 je 9.0% z čísla 500
C
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
D
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
E
Odpočítať percenta na čísla:
číslo % =
F
O koľko percent je číslo A viac ako číslo B?
číslo A číslo B
Skopírujte tento odkaz
:: Dať banner na svoje webové stránky

................

http://Aztekium.pl/percenta
-