90% ze 100
99% of 5000
60% of 200
4% of 500
95 percent of 300
4 percent of 2000
85% of 100
30% of 100
8 percent of 500
20% of 500
20 percent of 2000
7 percent of 500
55% of 3000
3% of 5000
25 percent of 2000
85% of 300
65% of 200
80 percent of 3000
7 percent of 2000
35 percent of 5000
70 percent of 2000
9% of 500
90% of 500
7 percent of 500
10 percent of 100
30 percent of 500
20 percent of 300
75 percent of 100
99% of 2000
6% of 500
5 percent of 5000

90% ze 100


A
Koľko je X % z čísla Y?
Koľko je % z čísla =
90% z čísla 100 je 90.0
B
Koľko percent je číslo X z čísla Y?
číslo je % z čísla
číslo 90.0 je 90.0% z čísla 100
C
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
D
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
E
Odpočítať percenta na čísla:
číslo % =
F
O koľko percent je číslo A viac ako číslo B?
číslo A číslo B
Skopírujte tento odkaz
:: Dať banner na svoje webové stránky

................

http://Aztekium.pl/percenta
-