95% z čísla 100
30 percent of 100
9% of 300
20% of 5000
60 percent of 5000
55 percent of 200
6 percent of 1000
5 percent of 100
65% of 300
10% of 2000
95% of 100
50% of 100
95 percent of 5000
65% of 300
40% of 100
35 percent of 2000
25% of 500
4 percent of 3000
1 percent of 2000
4 percent of 100
15 percent of 300
30 percent of 300
8 percent of 5000
7% of 500
75 percent of 2000
4 percent of 300
70 percent of 300
1% of 300
1 percent of 3000
95 percent of 300
30% of 200

95% z čísla 100


A
Koľko je X % z čísla Y?
Koľko je % z čísla =
95% z čísla 100 je 95.0
B
Koľko percent je číslo X z čísla Y?
číslo je % z čísla
číslo 95.0 je 95.0% z čísla 100
C
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
D
Pridanie percenta na čísla:
číslo + % =
E
Odpočítať percenta na čísla:
číslo % =
F
O koľko percent je číslo A viac ako číslo B?
číslo A číslo B
Skopírujte tento odkaz
:: Dať banner na svoje webové stránky

................

http://Aztekium.pl/percenta
-