http://Aztekium.pl/przypadki

PL

Skloňovanie podstatných mien v poľštine

Online users

225
 218
 3
 2
 2
           

       
Vyskúšajte niečo nové!
Jazyk:

-
filmes estrela dos por Jane Barrett ?

Verbal inflection. Polish learning. Dopelniacz - Kogo? Czego? learning polish online, Odmieniaj przez przypadki Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Odmieniaj przez przypadki VERBAL NOUNS: Declension and Use Noun Declensions - Polish Grammar Grammatical conjugation How to learn Polish grammar Celownik - Komu? Czemu? Przypadki online rules for genetive declension of female nouns ending in a Learning polish. Learn polish language. polish learn free, odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Polish an Essential Grammar Learn polish words. Deklinacja online Odmien przez przypadek Polish adjectives and adverbs POLISH DECLENSIONS Polish Nouns teaching polish as a foreign language Declination of imperfective verbs ending in Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Declension patterns Odmiana przez przypadki polski Polish Neuter Noun Declension flashcards Mianownik - Kto? Co? learning polish forum, Playlist: Polish noun declensions Learn Real Polish Online conjugate verbs online Feminine noun declension Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Odmienić przez przypadki Slavic Languages Polish Language Blog Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Odmianę przez przypadki Polish Noun Declension - Masculine Polish/Noun cases Biernik - Kogo? Co? Polish Reference Grammar Learn Polish Polish grammar noun case endings tables Online conjugation Odmiana przez przypadki online Odmień przez przypadki słowo The Declination of Polish Nouns and Adjectives Polish Noun Cases How to present a view of the Polish declension? Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Program automatycznie odmienia przez przypadki free learn polish poland Odmień przez przypadki wyraz odmien przez przypadki Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Miejscownik - O kim? o Czym ?