wahhabickość
Kasprusiowie
bezskaźność
niesprzedażowość
pieniacz
mieszczanka
niegrenlandzkości
fitocenotyczność
kulaski
szamerowanie
Sypuła
zapiętki
opiumizmy
kocczanka
zapieprze
nieprawowierności
homonimika
nieensemblowość
kolokwia
Strożyńscy
koronkarskości
Jarota
tyrolka
krzywdzicielka
Bruno
żydomasoneria
chryzelefantyny
Dorszowie
guwernerki
szewieliny
http://Aztekium.pl/przypadki

PL

Склонение существительных в польском языке онлайн

Online users

116
 113
 3
            Язык:

Новые функции
HomeContactHide AdsMobile On

*
сколько месяцев прошло с 1 мая 2011

Polish Noun Cases Noun Declensions - Polish Grammar Odmianę przez przypadki learning polish online, polish learn free, Biernik - Kogo? Co? Polish Neuter Noun Declension flashcards Polish learning. Program automatycznie odmienia przez przypadki Learn Real Polish Online Declension patterns Celownik - Komu? Czemu? Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website VERBAL NOUNS: Declension and Use Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Playlist: Polish noun declensions The Declination of Polish Nouns and Adjectives POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Feminine noun declension free learn polish poland Polish Reference Grammar Online conjugation Miejscownik - O kim? o Czym ? Polish grammar noun case endings tables Learn polish words. Polish an Essential Grammar Odmiana przez przypadki polski Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Odmieniaj przez przypadki Odmien przez przypadek learning polish forum, Verbal inflection. Odmień przez przypadki słowo Dopelniacz - Kogo? Czego? Polish/Noun cases Odmieniaj przez przypadki How to learn Polish grammar Przypadki online Polish Language Blog Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Odmienić przez przypadki How to present a view of the Polish declension? Slavic Languages odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Odmień przez przypadki wyraz Learn Polish rules for genetive declension of female nouns ending in a odmien przez przypadki Mianownik - Kto? Co? conjugate verbs online Deklinacja online Learn polish language. teaching polish as a foreign language On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Polish Noun Declension - Masculine Odmiana przez przypadki online Declination of imperfective verbs ending in Polish adjectives and adverbs Grammatical conjugation Learning polish.