smoleńszczanka
różnowartości
rzezacze
torpedy
sportsman
Harris
nieprzeciwołowicowości
niebesarabskość
Fik
adenylan
niemięczakowatości
kałakuty
Brudzowice
nadkażenia
popłochy
łopatkowości
niedelfickość
najemniczość
Tolkienowie
wrzecionarka
Kojdecki
surowizny
nieokupanckość
Warczakowie
okaz
niepięćsetletniości
niedoniosłości
niegibonowatość
niepajacowatość
niecwaności
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa %C3%83%E2%80%A6%C3%A2%E2%82%AC%C5%A1yzwy

Mianownik Kto? Co?:  %c3%83%e2%80%a6%c3%a2%e2%82%ac%c5%a1yzwy
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  %c3%83%e2%80%a6%c3%a2%e2%82%ac%c5%a1yzwego
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  %c3%83%e2%80%a6%c3%a2%e2%82%ac%c5%a1yzwemu
Biernik Kogo? Co?: Lubię  %c3%83%e2%80%a6%c3%a2%e2%82%ac%c5%a1yzwego
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  %c3%83%e2%80%a6%c3%a2%e2%82%ac%c5%a1yzwym
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  %c3%83%e2%80%a6%c3%a2%e2%82%ac%c5%a1yzwym
Wołacz: Hej! %c3%83%e2%80%a6%c3%a2%e2%82%ac%c5%a1yzwy


  
Online users

przypadki
19
10
2
Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
What is Titanium periodic number?

The Declination of Polish Nouns and Adjectives polish learn free, Learn Real Polish Online Mianownik - Kto? Co? Polish/Noun cases Polish Noun Cases odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Odmien przez przypadek Online conjugation Program automatycznie odmienia przez przypadki learning polish online, free learn polish poland Polish Language Blog Polish grammar noun case endings tables rules for genetive declension of female nouns ending in a Noun Declensions - Polish Grammar Przypadki online VERBAL NOUNS: Declension and Use On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Odmieniaj przez przypadki Polish learning. Polish adjectives and adverbs How to learn Polish grammar conjugate verbs online Grammatical conjugation Odmianę przez przypadki Deklinacja online Odmiana przez przypadki polski Learn Polish Polish an Essential Grammar Biernik - Kogo? Co? learning polish forum, Polish Noun Declension - Masculine Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Polish Neuter Noun Declension flashcards Celownik - Komu? Czemu? Feminine noun declension Dopelniacz - Kogo? Czego? odmien przez przypadki Learning polish. Learn polish language. Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website teaching polish as a foreign language Polish Reference Grammar POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Odmienić przez przypadki Odmień przez przypadki wyraz Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Declension patterns Odmiana przez przypadki online Learn polish words. Slavic Languages Odmieniaj przez przypadki Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Verbal inflection. Declination of imperfective verbs ending in Miejscownik - O kim? o Czym ? Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Odmień przez przypadki słowo How to present a view of the Polish declension? Playlist: Polish noun declensions Polish Language Lessons Noun In Polish Declination