Słokowie
nienadrzędności
Adrianowie
jogini
haplolalie
druhny
pantalonady
niesutowłosość
niedefinicyjności
bratobójczość
nieśniadoskórość
Ilczuk
nieodruchowości
ambrozyjskość
niesęczystości
niehesperyjskość
niejednotonności
drzewoporce
systematyk
niespuszczalność
filierki
czteromiesięczności
niepotoczność
protekcje
niepogłosowość
nieokazałości
siejbiarze
rozróbka
PAGART
niemangowość
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa Galt%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%BCr

Mianownik Kto? Co?:  galt%c3%83%c6%92%c3%86%e2%80%99%c3%83%e2%80%9a%c3%82%c2%bcr
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  galt%c3%83%c6%92%c3%86%e2%80%99%c3%83%e2%80%9a%c3%82%c2%bcra
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  galt%c3%83%c6%92%c3%86%e2%80%99%c3%83%e2%80%9a%c3%82%c2%bcrowi
Biernik Kogo? Co?: Lubię  galt%c3%83%c6%92%c3%86%e2%80%99%c3%83%e2%80%9a%c3%82%c2%bcra
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  galt%c3%83%c6%92%c3%86%e2%80%99%c3%83%e2%80%9a%c3%82%c2%bcrem
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  galt%c3%83%c6%92%c3%86%e2%80%99%c3%83%e2%80%9a%c3%82%c2%bcrze
Wołacz: Hej! galt%c3%83%c6%92%c3%86%e2%80%99%c3%83%e2%80%9a%c3%82%c2%bcrze


  
Online users

przypadki
32
9
2
1
Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Gdzie zmarł Shehu Mehmet ?

Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Polish grammar noun case endings tables Feminine noun declension odmien przez przypadki VERBAL NOUNS: Declension and Use Polish Language Blog Learn Polish rules for genetive declension of female nouns ending in a Declension patterns Odmianę przez przypadki Odmiana przez przypadki polski Polish Neuter Noun Declension flashcards polish learn free, Learn Real Polish Online Polish Language Lessons Noun In Polish Declination On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Slavic Languages learning polish online, Program automatycznie odmienia przez przypadki Learn polish words. free learn polish poland Deklinacja online Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim How to present a view of the Polish declension? Odmień przez przypadki słowo Learning polish. Mianownik - Kto? Co? POLISH DECLENSIONS Polish Nouns learning polish forum, Odmiana przez przypadki online Odmień przez przypadki wyraz Polish Noun Declension - Masculine Odmienić przez przypadki Polish an Essential Grammar teaching polish as a foreign language Miejscownik - O kim? o Czym ? Przypadki online Dopelniacz - Kogo? Czego? Celownik - Komu? Czemu? Polish/Noun cases Odmieniaj przez przypadki Polish Reference Grammar The Declination of Polish Nouns and Adjectives Polish adjectives and adverbs Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Noun Declensions - Polish Grammar Declination of imperfective verbs ending in Odmien przez przypadek Polish learning. Online conjugation Verbal inflection. How to learn Polish grammar conjugate verbs online Odmieniaj przez przypadki Learn polish language. Grammatical conjugation Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Polish Noun Cases Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Biernik - Kogo? Co? Playlist: Polish noun declensions odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa