squaw
webmaster
obżynek
złotolitki
konsumerysta
nabieg
pizze
młodoheglistki
popław
Stalingrad
Łojko
markietaże
kruszyńskość
niekilkusetletniości
niekilogramowości
ciemności
fitocenotyczności
strasy
przylżeniec
niefrygijskości
jagodzianość
Rudolfa
lece
nierzeżączkowość
trójwyspowce
grzejnictwa
wiropłatowce
konwokacje
fityny
wierszówka
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa Krak%C3%B3w

Mianownik Kto? Co?:  krak%c3%b3w
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  krak%c3%b3wa
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  krak%c3%b3wowi
Biernik Kogo? Co?: Lubię  krak%c3%b3wa
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  krak%c3%b3wem
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  krak%c3%b3wie
Wołacz: Hej! krak%c3%b3wie

Kopiuj link


Online users

174
 165
 4
 4
 1
            Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Jan
Przydatna stronka!Anielka
Stronka pomogła mi w nauce, dziękuję!Миша
Молодец!MicroPanda123
Przydaje sięMarco12
Spoks!Olympia
Zaczep!ste! xDJamrucy
Fajne nawet!Janusz
Nadobna strona, pochwalam wielce.Add Comment

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
What Pulp Fiction star landed a significant role in Episode I?

Polish Neuter Noun Declension flashcards Nadrzędnik - Z kim? Z czym? learning polish online, Polish Language Blog rules for genetive declension of female nouns ending in a Miejscownik - O kim? o Czym ? Learn polish words. teaching polish as a foreign language Polish Noun Cases Odmien przez przypadek Polish Noun Declension - Masculine Program automatycznie odmienia przez przypadki Declination of imperfective verbs ending in Polish grammar noun case endings tables Polish an Essential Grammar The Declination of Polish Nouns and Adjectives odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Feminine noun declension POLISH DECLENSIONS Polish Nouns How to learn Polish grammar learning polish forum, Mianownik - Kto? Co? Biernik - Kogo? Co? Polish/Noun cases free learn polish poland Polish adjectives and adverbs On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Odmianę przez przypadki Slavic Languages How to present a view of the Polish declension? Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Noun Declensions - Polish Grammar Learn Polish odmien przez przypadki Odmieniaj przez przypadki Odmieniaj przez przypadki Playlist: Polish noun declensions Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Verbal inflection. Odmień przez przypadki słowo Odmiana przez przypadki polski Przypadki online Dopelniacz - Kogo? Czego? Odmień przez przypadki wyraz Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Deklinacja online Learn polish language. Polish Reference Grammar Declension patterns polish learn free, Grammatical conjugation Online conjugation Learn Real Polish Online Odmiana przez przypadki online Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Learning polish. Polish learning. Celownik - Komu? Czemu? Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Odmienić przez przypadki conjugate verbs online VERBAL NOUNS: Declension and Use