Kulscy
podskórności
szker
wrostki
sączek
notable
zaspa
szyberdach
Tokarzewski
Niemczyska
sforka
wizjoteka
czarcikęs
dobroduszniak
nieprzygodności
trokary
tentakula
niesłowniczości
nieprzyjętości
nieskautowskości
indyk
wasilkowskości
niesarkofagowości
endemity
żakietowości
nienaszyjnikowość
emulsyna
niekętrzyńskości
zecerka
baklawy
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa Los%C3%B3wko

Mianownik Kto? Co?:  los%c3%b3wko
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  los%c3%b3wka
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  los%c3%b3wku
Biernik Kogo? Co?: Lubię  los%c3%b3wko
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  los%c3%b3wkiem
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  los%c3%b3wku
Wołacz: Hej! los%c3%b3wko

Kopiuj link


Online users

101
 85
 12
 2
 1
 1
            Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Discografía de Black Sabbath ?

polish learn free, Learn Real Polish Online odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Polish Noun Cases Feminine noun declension POLISH DECLENSIONS Polish Nouns The Declination of Polish Nouns and Adjectives Polish Neuter Noun Declension flashcards Learn polish words. free learn polish poland VERBAL NOUNS: Declension and Use Celownik - Komu? Czemu? Przypadki online Declination of imperfective verbs ending in Grammatical conjugation Learn polish language. Polish grammar noun case endings tables Learn Polish Noun Declensions - Polish Grammar Polish Reference Grammar Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Odmien przez przypadek Playlist: Polish noun declensions conjugate verbs online Mianownik - Kto? Co? Polish Language Blog Dopelniacz - Kogo? Czego? Odmiana przez przypadki online Online conjugation Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Polish/Noun cases Odmieniaj przez przypadki Polish an Essential Grammar Odmieniaj przez przypadki Odmienić przez przypadki Deklinacja online Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Biernik - Kogo? Co? On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Odmień przez przypadki słowo Polish learning. Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji How to learn Polish grammar Odmiana przez przypadki polski How to present a view of the Polish declension? learning polish online, Miejscownik - O kim? o Czym ? Learning polish. teaching polish as a foreign language Slavic Languages Polish Noun Declension - Masculine Polish adjectives and adverbs learning polish forum, Program automatycznie odmienia przez przypadki Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Odmianę przez przypadki Odmień przez przypadki wyraz Verbal inflection. odmien przez przypadki Declension patterns rules for genetive declension of female nouns ending in a