Podkańskie
audiolog
Daugavpils
geopotencjały
przygraniczności
koralistość
Nowakowski
nieparamagnetyczności
teledacje
niewykwintność
trójliterówki
niekrzystkowickość
nieanhydrytowość
skorpionowość
nieobuoczność
heliograwiury
albumowości
komforciki
kapitałooszczędności
Pęcisławowie
marzycielki
paleobotanicy
nieappalaskości
sprzeczki
magisteriat
ukopy
gandharwa
niegigantyczność
niebadziewiarskości
niekonwencjonalność
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa alycza

Mianownik Kto? Co?:  alycza
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  alyczy
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  alyczy
Biernik Kogo? Co?: Lubię  alyczę
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  alyczą
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  alyczy
Wołacz: Hej! alyczo
Kopiuj link

Online users

121
 99
 18
 3
 1
            Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
kakvo je vrijeme danas u Labinci, Istarska ?

Polish Language Blog Przypadki online Odmien przez przypadek Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Noun Declensions - Polish Grammar On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Declination of imperfective verbs ending in learning polish forum, odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Odmień przez przypadki słowo Nadrzędnik - Z kim? Z czym? odmien przez przypadki Odmień przez przypadki wyraz Polish Neuter Noun Declension flashcards Polish grammar noun case endings tables Playlist: Polish noun declensions Declension patterns Polish learning. rules for genetive declension of female nouns ending in a Learn Real Polish Online Verbal inflection. Learning polish. The Declination of Polish Nouns and Adjectives Odmiana przez przypadki polski Program automatycznie odmienia przez przypadki conjugate verbs online Learn polish words. Odmienić przez przypadki Polish adjectives and adverbs Learn Polish Miejscownik - O kim? o Czym ? Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Odmieniaj przez przypadki Online conjugation Polish an Essential Grammar Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Polish/Noun cases learning polish online, Mianownik - Kto? Co? VERBAL NOUNS: Declension and Use free learn polish poland Deklinacja online How to learn Polish grammar Dopelniacz - Kogo? Czego? Biernik - Kogo? Co? teaching polish as a foreign language Grammatical conjugation Odmiana przez przypadki online Slavic Languages Polish Noun Declension - Masculine Odmieniaj przez przypadki POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Odmianę przez przypadki Feminine noun declension Polish Reference Grammar Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Polish Noun Cases Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji polish learn free, Celownik - Komu? Czemu? Learn polish language. How to present a view of the Polish declension?