niesuperaśność
sadownictwa
Babiuch
nieszczawikowość
Doliny
magmatyczność
niełososiowości
nieożywczości
aretalogia
wieczystoksięgowości
żarzalnia
proba
łambinowickość
kobaltyn
uniwerbizacje
Stachurscy
lawet
Żywczak
Zielonogórzanki
środzianka
niestaliwność
niekminkowość
nieantybiotyczność
kominiarstwa
mobilizacje
druzyjki
domek
stek
pętelkowość
amerykańskości
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa dobry%20mecz

Mianownik Kto? Co?:  dobry%20mecz
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  dobry%20meczu
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  dobry%20meczowi
Biernik Kogo? Co?: Lubię  dobry%20mecz
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  dobry%20meczem
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  dobry%20meczu
Wołacz: Hej! dobry%20meczu
Kopiuj link

Online users

189
 173
 11
 3
 2
            Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Deklinacja wyrazu Papen ?

Biernik - Kogo? Co? How to learn Polish grammar Celownik - Komu? Czemu? Polish learning. Learn Real Polish Online Polish an Essential Grammar Playlist: Polish noun declensions On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Polish/Noun cases learning polish online, odmien przez przypadki Deklinacja online Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Learn polish words. learning polish forum, Miejscownik - O kim? o Czym ? free learn polish poland Learn Polish Polish Neuter Noun Declension flashcards Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Odmień przez przypadki słowo POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Learn polish language. Odmień przez przypadki wyraz Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Polish adjectives and adverbs Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Odmieniaj przez przypadki Grammatical conjugation Declination of imperfective verbs ending in conjugate verbs online How to present a view of the Polish declension? Program automatycznie odmienia przez przypadki Declension patterns VERBAL NOUNS: Declension and Use Polish Language Lessons Noun In Polish Declination rules for genetive declension of female nouns ending in a Odmiana przez przypadki polski Online conjugation Odmien przez przypadek Polish grammar noun case endings tables Polish Reference Grammar Mianownik - Kto? Co? Odmienić przez przypadki odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Nadrzędnik - Z kim? Z czym? polish learn free, The Declination of Polish Nouns and Adjectives Przypadki online Dopelniacz - Kogo? Czego? Odmiana przez przypadki online Feminine noun declension Odmieniaj przez przypadki Odmianę przez przypadki Polish Language Blog teaching polish as a foreign language Polish Noun Cases Polish Noun Declension - Masculine Noun Declensions - Polish Grammar Slavic Languages Verbal inflection. Learning polish.