płoskonka
robactwa
Koniuszewski
bezpostaciowości
niesoborowość
karate
niehannińskość
trofea
inwariantności
celtologowie
Zellwegerowie
racymorowość
niebeockości
gdakania
aktywność
pseudoliberalizm
nietulejkowość
bryłowatość
tabelaryczność
szachowość
Kiesinger
tuczępskość
tresa
Wojnarski
Ebertowski
talki
jurydyki
podczyszczalnie
nienepotyczności
niedwudziestowiekowości
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa dzie%C5%84

Mianownik Kto? Co?:  dzie%c5%84
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  dzie%c5%84
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  dzie%c5%84
Biernik Kogo? Co?: Lubię  dzie%c5%84
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  dzie%c5%84
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  dzie%c5%84
Wołacz: Hej! dzie%c5%84


Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Teach me a Korean language

rules for genetive declension of female nouns ending in a Feminine noun declension Learn polish words. Declination of imperfective verbs ending in polish learn free, Mianownik - Kto? Co? The Declination of Polish Nouns and Adjectives Odmieniaj przez przypadki Przypadki online Dopelniacz - Kogo? Czego? Online conjugation POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Odmiana przez przypadki online Polish an Essential Grammar VERBAL NOUNS: Declension and Use Miejscownik - O kim? o Czym ? Polish grammar noun case endings tables On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Noun Declensions - Polish Grammar Odmieniaj przez przypadki free learn polish poland Biernik - Kogo? Co? Celownik - Komu? Czemu? odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa teaching polish as a foreign language Odmień przez przypadki wyraz Learning polish. How to learn Polish grammar Program automatycznie odmienia przez przypadki Learn polish language. Grammatical conjugation Odmiana przez przypadki polski Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Slavic Languages odmien przez przypadki Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Polish adjectives and adverbs Polish Language Lessons Noun In Polish Declination learning polish online, learning polish forum, Declension patterns Polish Noun Declension - Masculine Polish learning. conjugate verbs online Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Polish Neuter Noun Declension flashcards Odmień przez przypadki słowo Verbal inflection. Learn Real Polish Online Odmien przez przypadek Learn Polish Polish Noun Cases Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Deklinacja online Polish/Noun cases Playlist: Polish noun declensions Polish Language Blog How to present a view of the Polish declension? Polish Reference Grammar Odmianę przez przypadki Odmienić przez przypadki