hipopotam
wolnoamerykańskości
zsuwiska
Morański
nieodłożności
sprężykowate
IMiGW
bizantyjskości
Prozerpiny
nadeczniki
fenylenodiamina
plakacista
kalwakatorzy
Klimczak
kamaz
łuszczaki
rotundy
hydrotransport
niekogutkowości
Wiktoryn
balustradki
Zgon
flury
rozwiewności
niewieprzowatość
hutnickości
nieustępliwość
pragnienie
karboksybiotyna
Travolta
http://Aztekium.pl/przypadki

PL

Odmiana przez przypadki słowa geografia

Odmiana przez przypadki onlineMianownik Kto? Co?:  geografia
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  geografii
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  geografii
Biernik Kogo? Co?: Lubię  geografię
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  geografią
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  geografii
Wołacz: Hej! geografio

Kopiuj link


Online users

107
 95
 6
 6
          Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Deklinacja

polish learn free, Mianownik - Kto? Co? Polish learning. Biernik - Kogo? Co? Polish Language Blog Polish/Noun cases Playlist: Polish noun declensions Polish grammar noun case endings tables Grammatical conjugation Program automatycznie odmienia przez przypadki Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji odmien przez przypadki Polish Reference Grammar Odmienić przez przypadki POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Declination of imperfective verbs ending in On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Odmień przez przypadki wyraz Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Deklinacja online Odmiana przez przypadki online odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Declension patterns How to present a view of the Polish declension? Learn Real Polish Online VERBAL NOUNS: Declension and Use Odmieniaj przez przypadki Dopelniacz - Kogo? Czego? Polish Noun Cases Online conjugation Celownik - Komu? Czemu? Slavic Languages Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Noun Declensions - Polish Grammar Feminine noun declension Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Miejscownik - O kim? o Czym ? Learning polish. Learn polish language. Przypadki online Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Learn polish words. learning polish online, conjugate verbs online learning polish forum, Odmien przez przypadek Learn Polish teaching polish as a foreign language Polish Neuter Noun Declension flashcards Odmieniaj przez przypadki free learn polish poland rules for genetive declension of female nouns ending in a Odmień przez przypadki słowo Polish adjectives and adverbs Odmianę przez przypadki Odmiana przez przypadki polski Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary The Declination of Polish Nouns and Adjectives Polish an Essential Grammar Polish Noun Declension - Masculine How to learn Polish grammar Verbal inflection.