Rychliki
heterozje
Wnukowski
alimenciarze
zastoje
Chinolka
kwadryki
tasze
frankatury
babkowości
stalagmit
niepomimowolności
przeliczeniowości
organistostwa
Everest
czworook
retinoblastomy
manierzyna
łodzie
niełaniości
błękitniutkość
niepopartowskość
niemiłorzębowość
kubeby
gwarany
furkacja
niesybilijskość
humorowatości
rościan
nowotki
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa geografia

Mianownik Kto? Co?:  geografia
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  geografii
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  geografii
Biernik Kogo? Co?: Lubię  geografię
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  geografią
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  geografii
Wołacz: Hej! geografio


  
Online users

przypadki
131
28
7
1
Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Who is starring in movie Drive Angry 3D

Polish grammar noun case endings tables Polish learning. Miejscownik - O kim? o Czym ? Polish Neuter Noun Declension flashcards Polish Noun Declension - Masculine Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Polish Reference Grammar odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Dopelniacz - Kogo? Czego? Declension patterns Program automatycznie odmienia przez przypadki Polish/Noun cases Learn Polish Odmienić przez przypadki Deklinacja online conjugate verbs online Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Odmień przez przypadki wyraz On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Polish an Essential Grammar Odmieniaj przez przypadki Polish adjectives and adverbs Online conjugation Polish Language Blog Przypadki online Odmiana przez przypadki online Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Noun Declensions - Polish Grammar Declination of imperfective verbs ending in learning polish online, Learn polish language. Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Odmień przez przypadki słowo teaching polish as a foreign language Odmieniaj przez przypadki How to learn Polish grammar Odmien przez przypadek How to present a view of the Polish declension? Mianownik - Kto? Co? Learning polish. learning polish forum, Playlist: Polish noun declensions Slavic Languages Odmianę przez przypadki VERBAL NOUNS: Declension and Use Polish Noun Cases The Declination of Polish Nouns and Adjectives POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Polish Language Lessons Noun In Polish Declination rules for genetive declension of female nouns ending in a Odmiana przez przypadki polski polish learn free, Feminine noun declension free learn polish poland Grammatical conjugation Biernik - Kogo? Co? Celownik - Komu? Czemu? Learn polish words. Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website odmien przez przypadki Verbal inflection. Learn Real Polish Online