kilowce
anyżowości
Kosiniak
niepodrudziałości
zaślepioność
prawowierności
refleksiwa
Wcisło
zezwierzęcenie
pasznistość
nieprozachodniość
Võrumaa
nieszmatławość
niesumaryczność
pijaństwa
ordynatura
torbowiec
przedklasowość
kępińskości
sromotnikowość
fiskusy
zgody
radiolatarnia
aloploidalność
nietuberkulinowość
nieprogimnazjalność
terminista
niekryminogenność
nieoleckości
oficerstwa
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa hugo

Mianownik Kto? Co?:  hugo
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  huga
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  hugowi
Biernik Kogo? Co?: Lubię  huga
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  hugo
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  hugu
Wołacz: Hej! hugu


  
Online users

przypadki
172
13
3
Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
¿Cuál es el nombre actual de Iria Flavia?

Odmień przez przypadki wyraz Grammatical conjugation learning polish online, Slavic Languages rules for genetive declension of female nouns ending in a polish learn free, odmien przez przypadki Polish grammar noun case endings tables Odmiana przez przypadki online Learn Polish Learn Real Polish Online Declension patterns learning polish forum, Odmiana przez przypadki polski Polish an Essential Grammar Online conjugation Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Polish adjectives and adverbs Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Program automatycznie odmienia przez przypadki Odmień przez przypadki słowo Learn polish words. free learn polish poland The Declination of Polish Nouns and Adjectives Polish learning. Odmieniaj przez przypadki Polish Noun Cases How to present a view of the Polish declension? VERBAL NOUNS: Declension and Use Odmieniaj przez przypadki conjugate verbs online Polish Neuter Noun Declension flashcards Polish Language Blog Declination of imperfective verbs ending in Przypadki online Learn polish language. Celownik - Komu? Czemu? Noun Declensions - Polish Grammar Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Odmianę przez przypadki POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Polish Noun Declension - Masculine Miejscownik - O kim? o Czym ? teaching polish as a foreign language Deklinacja online On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Verbal inflection. Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Mianownik - Kto? Co? Dopelniacz - Kogo? Czego? How to learn Polish grammar Learning polish. Polish/Noun cases Odmienić przez przypadki Polish Reference Grammar Odmien przez przypadek Playlist: Polish noun declensions Feminine noun declension Biernik - Kogo? Co?