Żabczyńscy
Panamki
trampingi
kanenka
berimbau
kuwaskości
Hoogovens
Kretschmer
masoreta
niejachtowości
podłowiectwa
referencja
SAPA
niesztambuchowość
madzistość
nietabloidowość
niebursztyniarskość
niepłatność
Dmowska
samochodności
Osjanowie
kleszyny
alfonsowatość
brodawka
dwusylabowość
niejazz-rockowości
nieszubrawskość
ukośnicowate
zawiadownictwo
odmrożenia
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa imiona

Mianownik Kto? Co?:  imiona
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  imion
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  imionom
Biernik Kogo? Co?: Lubię  imiona
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  imionami
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  imionach
Wołacz: Hej! imiona


Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Kto zagrał w filmie The Experiment

Odmień przez przypadki słowo Odmień przez przypadki wyraz Learn Real Polish Online Odmienić przez przypadki Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim conjugate verbs online Polish Neuter Noun Declension flashcards Learn polish words. How to present a view of the Polish declension? Odmieniaj przez przypadki Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Grammatical conjugation Polish adjectives and adverbs Playlist: Polish noun declensions Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary rules for genetive declension of female nouns ending in a Learn polish language. Polish Noun Cases Learning polish. Program automatycznie odmienia przez przypadki Odmiana przez przypadki polski Odmien przez przypadek POLISH DECLENSIONS Polish Nouns VERBAL NOUNS: Declension and Use Polish grammar noun case endings tables Mianownik - Kto? Co? Biernik - Kogo? Co? odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa The Declination of Polish Nouns and Adjectives Odmiana przez przypadki online Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Deklinacja online Dopelniacz - Kogo? Czego? Polish Reference Grammar Slavic Languages free learn polish poland Odmianę przez przypadki Polish learning. polish learn free, Polish/Noun cases Celownik - Komu? Czemu? learning polish forum, Miejscownik - O kim? o Czym ? Polish Noun Declension - Masculine Verbal inflection. teaching polish as a foreign language Online conjugation Declination of imperfective verbs ending in Polish an Essential Grammar odmien przez przypadki Polish Language Blog How to learn Polish grammar Przypadki online Learn Polish Noun Declensions - Polish Grammar Declension patterns Odmieniaj przez przypadki Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Feminine noun declension On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache learning polish online, Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji