paradoksografia
rezedowate
Illinojczyk
niealaskości
przybicie
niewodorodność
Muranów
faszyzacja
trylion
katchiny
obłoczniak
Mierzejewscy
weimarki
ekstrospekcje
pidżak
prasowość
Włodkowski
piezometr
subsoniczność
Aleksiej
histogramy
mosztardzieje
niecyruliczości
Milcie
niemineralność
gleń
Madeła
termicy
niedystyngwowaność
mygły
http://Aztekium.pl/przypadki

PL

Odmiana przez przypadki słowa jessica

Odmiana przez przypadki onlineMianownik Kto? Co?:  jessica
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  jessicy
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  jessicy
Biernik Kogo? Co?: Lubię  jessicę
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  jessicą
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  jessicy
Wołacz: Hej!  jessico

Zapytaj botaKopiuj link


Online users

134
 131
 2
 1
            Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Deklinacja

Nadrzędnik - Z kim? Z czym? On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Celownik - Komu? Czemu? Odmień przez przypadki słowo Polish adjectives and adverbs Learn Polish Odmiana przez przypadki polski How to learn Polish grammar polish learn free, Noun Declensions - Polish Grammar Polish grammar noun case endings tables odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Feminine noun declension rules for genetive declension of female nouns ending in a Slavic Languages Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Polish learning. Miejscownik - O kim? o Czym ? learning polish forum, Odmienić przez przypadki odmien przez przypadki Dopelniacz - Kogo? Czego? Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim learning polish online, Polish Neuter Noun Declension flashcards Grammatical conjugation free learn polish poland Declension patterns Odmien przez przypadek Biernik - Kogo? Co? Polish Language Blog Odmień przez przypadki wyraz Program automatycznie odmienia przez przypadki Learning polish. Learn Real Polish Online Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Mianownik - Kto? Co? Learn polish language. Polish an Essential Grammar Odmiana przez przypadki online Odmianę przez przypadki conjugate verbs online The Declination of Polish Nouns and Adjectives Polish Noun Cases Odmieniaj przez przypadki Playlist: Polish noun declensions Deklinacja online Odmieniaj przez przypadki How to present a view of the Polish declension? Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Online conjugation VERBAL NOUNS: Declension and Use Polish/Noun cases Polish Reference Grammar teaching polish as a foreign language Declination of imperfective verbs ending in Learn polish words. Polish Noun Declension - Masculine Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Verbal inflection. Przypadki online