dudkowatości
episjerskość
niearchitektońskości
nietaoistyczność
piędziki
niepodpływowości
niegruboziarnistości
smykowie
flegma
neurologowie
tolerancyjności
nitośruba
zwyrodnienie
dłubaczki
kowalewianka
nietrapezoidalność
krótkawości
platanowatość
niesłużebniczości
kopioramy
tarnogrodzianki
wyspiańszczyzny
Mażewskie
niesubmongoidalność
turzycowate
prapraprzodkowie
nielibertariańskość
Konwińska
odwykówka
eksperymentatorki
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa julia

Mianownik Kto? Co?:  julia
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  julii
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  julii
Biernik Kogo? Co?: Lubię  julię
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  julią
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  julii
Wołacz: Hej! julio
Kopiuj link

Online users

39
 24
 7
 7
 1
            Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Jan
Przydatna stronka!Anielka
Stronka pomogła mi w nauce, dziękuję!Миша
Молодец!Add Comment

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Who sang song Sweet Babe? ?

Declination of imperfective verbs ending in learning polish forum, How to learn Polish grammar Noun Declensions - Polish Grammar Program automatycznie odmienia przez przypadki odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Odmien przez przypadek odmien przez przypadki Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Learning polish. Polish Noun Declension - Masculine rules for genetive declension of female nouns ending in a Odmień przez przypadki wyraz Polish Reference Grammar Online conjugation Polish Neuter Noun Declension flashcards Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Declension patterns Odmienić przez przypadki Polish grammar noun case endings tables Celownik - Komu? Czemu? Grammatical conjugation polish learn free, learning polish online, Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Polish adjectives and adverbs conjugate verbs online free learn polish poland Polish an Essential Grammar VERBAL NOUNS: Declension and Use Odmieniaj przez przypadki Verbal inflection. teaching polish as a foreign language Odmieniaj przez przypadki On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Polish Noun Cases Polish Language Blog Nadrzędnik - Z kim? Z czym? POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Przypadki online Learn Polish Miejscownik - O kim? o Czym ? Odmianę przez przypadki Learn polish words. Learn Real Polish Online Odmiana przez przypadki polski Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary The Declination of Polish Nouns and Adjectives Polish/Noun cases Slavic Languages Polish learning. Feminine noun declension Learn polish language. How to present a view of the Polish declension? Odmiana przez przypadki online Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Mianownik - Kto? Co? Playlist: Polish noun declensions Odmień przez przypadki słowo Dopelniacz - Kogo? Czego? Biernik - Kogo? Co? Deklinacja online