Gurkhijki
gołoć
nienowoakutowość
bastardyzacje
Justynowie
wic
pimentowość
nigerskość
Sylwanowicz
teleshoppingi
niesymplicystyczność
kiżucze
indyferenci
tranzystorowości
Olszówki
renio
niesewastopolskości
wesołucha
Soła
tatkowie
żuwaczki
rącznikowości
Ambrożkowie
niebezdymności
demiurgiczności
walcownia
Hajnan
imperatorskości
bodzentyńskości
neofickości
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa kamila

Mianownik Kto? Co?:  kamila
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  kamili
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  kamili
Biernik Kogo? Co?: Lubię  kamilę
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  kamilą
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  kamili
Wołacz: Hej! kamilo


  
Online users

przypadki
14
8
1
1
Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Як сказати вибуховий англійською мовою?

On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Declension patterns Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary odmien przez przypadki POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Odmień przez przypadki wyraz polish learn free, learning polish forum, Polish Noun Declension - Masculine VERBAL NOUNS: Declension and Use Program automatycznie odmienia przez przypadki Learn Real Polish Online Polish adjectives and adverbs Polish Language Blog Noun Declensions - Polish Grammar Polish grammar noun case endings tables Learning polish. Dopelniacz - Kogo? Czego? How to present a view of the Polish declension? Learn polish language. free learn polish poland Odmieniaj przez przypadki Odmień przez przypadki słowo Polish Language Lessons Noun In Polish Declination How to learn Polish grammar Odmiana przez przypadki polski Polish an Essential Grammar Mianownik - Kto? Co? Biernik - Kogo? Co? Polish Neuter Noun Declension flashcards Playlist: Polish noun declensions teaching polish as a foreign language Declination of imperfective verbs ending in Polish/Noun cases Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website conjugate verbs online learning polish online, Odmienić przez przypadki Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Przypadki online Slavic Languages Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Online conjugation Odmien przez przypadek The Declination of Polish Nouns and Adjectives Odmieniaj przez przypadki Odmianę przez przypadki Verbal inflection. Miejscownik - O kim? o Czym ? Polish learning. Celownik - Komu? Czemu? Odmiana przez przypadki online Learn polish words. odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Polish Noun Cases Feminine noun declension Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Deklinacja online rules for genetive declension of female nouns ending in a Polish Reference Grammar Grammatical conjugation Learn Polish