żandarmetka
gildyjność
corrida
papu
arytmografy
Szoa
mielczanki
grudeczki
Gacek
wywiadowczości
niekumpelskość
żachwa
naparstyszki
położnice
nadprzewidzianość
przysłowia
Rostafińska
opuchy
zbiurokracenia
skoczogonki
Kaszuby
Glinno
niechrystologiczności
Rudzienka
Trzetrzelewskie
bukiecik
pastoforie
niebezłuskości
mikrochirurgiczności
sperylity
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa krawat

Mianownik Kto? Co?:  krawat
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  krawatu
 krawata
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  krawatowi
Biernik Kogo? Co?: Lubię  krawat
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  krawatem
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  krawacie
Wołacz: Hej! krawacie


Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
How do you say Q-tip ® in russian?

How to present a view of the Polish declension? Polish/Noun cases Deklinacja online Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Dopelniacz - Kogo? Czego? learning polish forum, Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Learn Polish Odmień przez przypadki wyraz Polish adjectives and adverbs Miejscownik - O kim? o Czym ? Odmienić przez przypadki free learn polish poland Polish Neuter Noun Declension flashcards Polish Noun Cases Slavic Languages Odmiana przez przypadki polski Celownik - Komu? Czemu? Polish an Essential Grammar Odmień przez przypadki słowo polish learn free, Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Learn polish language. Polish learning. Mianownik - Kto? Co? Online conjugation Grammatical conjugation odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Odmiana przez przypadki online Learn polish words. Odmieniaj przez przypadki Polish Language Blog odmien przez przypadki Polish Noun Declension - Masculine POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Odmien przez przypadek rules for genetive declension of female nouns ending in a Declination of imperfective verbs ending in Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Przypadki online How to learn Polish grammar Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Verbal inflection. Learning polish. Biernik - Kogo? Co? Odmianę przez przypadki The Declination of Polish Nouns and Adjectives Program automatycznie odmienia przez przypadki Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Declension patterns Polish grammar noun case endings tables Playlist: Polish noun declensions Learn Real Polish Online VERBAL NOUNS: Declension and Use Feminine noun declension Noun Declensions - Polish Grammar learning polish online, teaching polish as a foreign language Odmieniaj przez przypadki Polish Reference Grammar conjugate verbs online