sen
miłość
promulgacje
biorczyni
niecenzuralności
fibrynolityczność
owocożerności
urwiskowości
zakrętność
radioodbiorniki
kraśnickość
taksacje
Chodorowskie
praojciec
wydmikufel
Kącki
płaszczyznowości
oficerie
niepodedworskość
oliwki
Narolscy
pirydynowości
samoutleniacz
Otoskie
tonki
czela
bimber
dziewiętnastoletniości
Hofmanowie
strzyżarki
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa krawat

Mianownik Kto? Co?:  krawat
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  krawatu
 krawata
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  krawatowi
Biernik Kogo? Co?: Lubię  krawat
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  krawatem
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  krawacie
Wołacz: Hej! krawacie


  
Online users

przypadki
80
20
6
3
Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Gdzie zmarł Konstantinow Aleko ?

free learn polish poland Polish adjectives and adverbs Przypadki online odmien przez przypadki Dopelniacz - Kogo? Czego? Miejscownik - O kim? o Czym ? Odmień przez przypadki wyraz Polish grammar noun case endings tables VERBAL NOUNS: Declension and Use Deklinacja online Odmieniaj przez przypadki Odmiana przez przypadki online Celownik - Komu? Czemu? Learn polish words. Polish Noun Cases How to learn Polish grammar Declination of imperfective verbs ending in Learn polish language. Noun Declensions - Polish Grammar Slavic Languages odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Playlist: Polish noun declensions Program automatycznie odmienia przez przypadki learning polish online, Polish/Noun cases On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Feminine noun declension Odmieniaj przez przypadki Odmianę przez przypadki Polish Language Lessons Noun In Polish Declination The Declination of Polish Nouns and Adjectives Odmiana przez przypadki polski Polish Noun Declension - Masculine conjugate verbs online Mianownik - Kto? Co? Polish an Essential Grammar Polish Neuter Noun Declension flashcards Polish Language Blog Polish Reference Grammar Online conjugation polish learn free, Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Biernik - Kogo? Co? Odmień przez przypadki słowo Learning polish. Declension patterns Learn Real Polish Online Learn Polish How to present a view of the Polish declension? teaching polish as a foreign language Odmienić przez przypadki rules for genetive declension of female nouns ending in a Grammatical conjugation Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Odmien przez przypadek Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Verbal inflection. Polish learning. learning polish forum,