Brodzińskie
Waszczykowskie
zawatowaność
niedwuchromowość
pomywaki
alterglobalistyczność
akolita
niekościotrupowość
przysłowie
dolnobrzeskość
metalotechniki
geochemiczka
stukonność
turczyn
parnorosty
Lendzionowie
Sieradzkie
Zelandia
Uciechów
moroniarz
chrystusowości
zarażenie
światłowód
komediopisarskość
sztachy
kacerze
Borecka
niegrafometryczności
lewantyny
celnik
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa krawat

Mianownik Kto? Co?:  krawat
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  krawatu
 krawata
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  krawatowi
Biernik Kogo? Co?: Lubię  krawat
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  krawatem
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  krawacie
Wołacz: Hej! krawacie
Kopiuj link

Online users

164
 140
 17
 4
 3
            Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Wetter in Inzenhof, Burgenland ?

Deklinacja online Slavic Languages Polish grammar noun case endings tables Biernik - Kogo? Co? teaching polish as a foreign language Odmieniaj przez przypadki Noun Declensions - Polish Grammar Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Odmianę przez przypadki Odmień przez przypadki wyraz polish learn free, Odmieniaj przez przypadki On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Verbal inflection. Learning polish. Odmien przez przypadek Polish Language Blog Polish Noun Cases Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Odmień przez przypadki słowo Polish Language Lessons Noun In Polish Declination learning polish forum, free learn polish poland Mianownik - Kto? Co? odmien przez przypadki Celownik - Komu? Czemu? How to learn Polish grammar How to present a view of the Polish declension? Polish adjectives and adverbs Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Polish learning. Odmiana przez przypadki polski Polish/Noun cases Online conjugation Learn polish words. The Declination of Polish Nouns and Adjectives Declension patterns Feminine noun declension Learn polish language. odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Miejscownik - O kim? o Czym ? Dopelniacz - Kogo? Czego? rules for genetive declension of female nouns ending in a Polish an Essential Grammar POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Learn Polish Playlist: Polish noun declensions Polish Reference Grammar Polish Neuter Noun Declension flashcards Odmiana przez przypadki online Declination of imperfective verbs ending in Przypadki online VERBAL NOUNS: Declension and Use Polish Noun Declension - Masculine Odmienić przez przypadki learning polish online, conjugate verbs online Program automatycznie odmienia przez przypadki Learn Real Polish Online Grammatical conjugation Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji