nieodwołalności
nieoświecicielskości
Klimczewski
nieróżnorodzajowości
centaur
syneczkowie
ciężkowickości
przymorze
niesztowice
osnowowość
niestawigudzkości
mastadenowirusy
nieprzedugodowość
fikcyjności
niepomagisterskości
jeżowszczyzna
komplementariusz
Voitowie
niepiękniczkowatości
muzy
utwardzalność
Frączkowie
wiórnik
niedwukondygnacjowość
rozrzutki
efemery
krajobrazista
niezsypowości
jarzyniaki
kruszka
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa maroko0

Mianownik Kto? Co?:  maroko0
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  maroko0
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  maroko0
Biernik Kogo? Co?: Lubię  maroko0
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  maroko0
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  maroko0
Wołacz: Hej! maroko0


  
Online users

przypadki
34
26
3
Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
povedz mi vtip

conjugate verbs online Polish grammar noun case endings tables free learn polish poland Learn Polish Miejscownik - O kim? o Czym ? Polish Noun Cases Program automatycznie odmienia przez przypadki Odmiana przez przypadki polski Learn polish language. Mianownik - Kto? Co? Learn Real Polish Online Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Playlist: Polish noun declensions Odmieniaj przez przypadki Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Odmien przez przypadek Polish adjectives and adverbs Polish Reference Grammar Feminine noun declension Noun Declensions - Polish Grammar On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Odmień przez przypadki wyraz learning polish forum, VERBAL NOUNS: Declension and Use Przypadki online Odmianę przez przypadki The Declination of Polish Nouns and Adjectives Deklinacja online Polish an Essential Grammar Odmieniaj przez przypadki Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Grammatical conjugation Polish Neuter Noun Declension flashcards Dopelniacz - Kogo? Czego? odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Declination of imperfective verbs ending in How to learn Polish grammar Slavic Languages learning polish online, Odmiana przez przypadki online polish learn free, Biernik - Kogo? Co? POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Polish learning. Learning polish. rules for genetive declension of female nouns ending in a Online conjugation Declension patterns Polish/Noun cases Polish Language Blog Learn polish words. Odmień przez przypadki słowo teaching polish as a foreign language Odmienić przez przypadki Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji How to present a view of the Polish declension? Verbal inflection. Celownik - Komu? Czemu? Polish Noun Declension - Masculine odmien przez przypadki Nadrzędnik - Z kim? Z czym?