rani
arkatura
Grot
nieroztrajkotaności
trętwian
lenie
ogrodowniczość
paca
Brzezińska
nielimfoidalność
Lenarcik
mongolskie
nieszarawobiałości
galwanotypia
nieantologiczność
licealności
Świtońskie
niekapelusznickość
poszany
mężności
alosomy
rostra
Kuczkowska
wiskozje
krawędzie
prakory
różnorodność
pech
kompostery
pozagniazdowce
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa motocykl

Mianownik Kto? Co?:  motocykl
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  motocykla
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  motocyklowi
Biernik Kogo? Co?: Lubię  motocykl
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  motocyklem
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  motocyklu
Wołacz: Hej! motocyklu
Kopiuj link

Online users

86
 77
 6
 3
            Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
что день был 25 июля 2013

odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Polish learning. odmien przez przypadki Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Online conjugation Odmień przez przypadki wyraz Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Dopelniacz - Kogo? Czego? The Declination of Polish Nouns and Adjectives Grammatical conjugation Learn polish words. How to learn Polish grammar Odmieniaj przez przypadki Learn Real Polish Online Odmiana przez przypadki polski Mianownik - Kto? Co? Slavic Languages Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Feminine noun declension Program automatycznie odmienia przez przypadki POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Declination of imperfective verbs ending in How to present a view of the Polish declension? Learn polish language. free learn polish poland Odmianę przez przypadki learning polish forum, Odmiana przez przypadki online rules for genetive declension of female nouns ending in a Polish Noun Cases Polish Reference Grammar Learning polish. Odmień przez przypadki słowo Learn Polish VERBAL NOUNS: Declension and Use Przypadki online Biernik - Kogo? Co? Polish adjectives and adverbs learning polish online, Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Miejscownik - O kim? o Czym ? teaching polish as a foreign language Verbal inflection. Celownik - Komu? Czemu? Playlist: Polish noun declensions On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache conjugate verbs online Polish an Essential Grammar Polish Neuter Noun Declension flashcards Odmienić przez przypadki Polish/Noun cases Polish Noun Declension - Masculine Declension patterns Odmien przez przypadek Polish grammar noun case endings tables Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Odmieniaj przez przypadki Noun Declensions - Polish Grammar Deklinacja online Polish Language Blog polish learn free,