speckomisje
mgiełki
przejściówka
nienilowość
kirejka
strychówy
brodawczak
żarłockości
Nogalski
trupiarka
Dżungaria
Łyżwińska
mikropaleontologie
dinosaur
komputowiec
przełomka
Kryłowy
rozpórka
Bożeborzy
zamachowe
pijackość
tatynek
niewichrzliwość
samarczyk
bełżyczanka
święcone
chorobnikowie
Niećkowiakowie
Czakowie
niedomestykalności
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa nerka

Mianownik Kto? Co?:  nerka
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  nerki
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  nerce
Biernik Kogo? Co?: Lubię  nerkę
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  nerką
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  nerce
Wołacz: Hej! nerko
Kopiuj link

Online users

122
 92
 23
 6
 1
            Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
sinonimo di abitante

Odmień przez przypadki wyraz Polish Reference Grammar Grammatical conjugation Declination of imperfective verbs ending in Learn Real Polish Online Playlist: Polish noun declensions Declension patterns Learn Polish Polish Neuter Noun Declension flashcards How to present a view of the Polish declension? Odmieniaj przez przypadki learning polish forum, learning polish online, Online conjugation free learn polish poland Przypadki online rules for genetive declension of female nouns ending in a Polish Language Blog Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Polish grammar noun case endings tables Polish Noun Declension - Masculine odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Verbal inflection. Celownik - Komu? Czemu? Biernik - Kogo? Co? POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Noun Declensions - Polish Grammar Polish/Noun cases Odmiana przez przypadki online Miejscownik - O kim? o Czym ? conjugate verbs online teaching polish as a foreign language Dopelniacz - Kogo? Czego? How to learn Polish grammar Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary odmien przez przypadki Odmiana przez przypadki polski Polish learning. Slavic Languages polish learn free, Learn polish words. The Declination of Polish Nouns and Adjectives Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Odmienić przez przypadki Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Learn polish language. Polish adjectives and adverbs Learning polish. Odmianę przez przypadki Odmieniaj przez przypadki Mianownik - Kto? Co? Odmień przez przypadki słowo Deklinacja online Polish an Essential Grammar On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Feminine noun declension Polish Noun Cases Odmien przez przypadek VERBAL NOUNS: Declension and Use Program automatycznie odmienia przez przypadki