złotofarbości
telenaprawy
semazjologia
niespadkowość
nieprzeciwsztormowości
niegazdowskość
scjena
nieprorządowości
obnażającość
dwupostaciowości
siana
nabieracz
Blandyny
Mirowo
CAF
permisja
nienadkompletność
Kampala
niediabazowość
niedługoszowatości
Boćkowski
rabinowości
obleńce
nienowoczesności
monopolia
propagatorzy
frenologiści
niepotowość
Jagminowie
pustyniowość
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa nerka

Mianownik Kto? Co?:  nerka
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  nerki
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  nerce
Biernik Kogo? Co?: Lubię  nerkę
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  nerką
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  nerce
Wołacz: Hej! nerko


Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
what are films with Rena Mero ?

rules for genetive declension of female nouns ending in a Polish Language Blog How to learn Polish grammar Polish/Noun cases Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Playlist: Polish noun declensions teaching polish as a foreign language Przypadki online POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Slavic Languages Declension patterns Grammatical conjugation Odmianę przez przypadki Polish Reference Grammar odmien przez przypadki Learn Real Polish Online Odmien przez przypadek How to present a view of the Polish declension? Learn polish language. learning polish online, Polish grammar noun case endings tables polish learn free, Program automatycznie odmienia przez przypadki Odmienić przez przypadki Dopelniacz - Kogo? Czego? Odmiana przez przypadki online Odmiana przez przypadki polski Polish Language Lessons Noun In Polish Declination free learn polish poland The Declination of Polish Nouns and Adjectives Online conjugation Odmieniaj przez przypadki Polish Neuter Noun Declension flashcards Feminine noun declension learning polish forum, Odmień przez przypadki słowo Celownik - Komu? Czemu? Polish adjectives and adverbs Polish Noun Cases Learning polish. Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Biernik - Kogo? Co? Polish learning. Declination of imperfective verbs ending in VERBAL NOUNS: Declension and Use Learn Polish Mianownik - Kto? Co? Odmień przez przypadki wyraz Odmieniaj przez przypadki Polish Noun Declension - Masculine Polish an Essential Grammar Learn polish words. Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Miejscownik - O kim? o Czym ? Deklinacja online On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Noun Declensions - Polish Grammar Verbal inflection. conjugate verbs online