chodaczkowość
nieprezesowskości
dwuetapówka
pikiet
kanelura
Buchanan
niemalutenieczkość
Piekarek
Bruksela
Witnica
stressy
druczkarz
nielicencyjność
osiemsetlecie
fotostat
Paśnik
Sowietka
Odilla
samobójczyni
dipsoman
Warzechowie
ombrofoby
rodzoniusieńkość
syndaktylie
niezadowolnienia
temy
Myszkowski
zajawki
dekretynizacje
łupaczka
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa nerka

Mianownik Kto? Co?:  nerka
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  nerki
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  nerce
Biernik Kogo? Co?: Lubię  nerkę
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  nerką
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  nerce
Wołacz: Hej! nerko


  
Online users

przypadki
168
16
3
2
Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
il meteo a Covo, Lombardia ?

How to present a view of the Polish declension? Playlist: Polish noun declensions Slavic Languages Biernik - Kogo? Co? Polish an Essential Grammar Declension patterns Polish/Noun cases odmien przez przypadki Polish Noun Cases Polish Neuter Noun Declension flashcards Odmień przez przypadki słowo Polish learning. Odmieniaj przez przypadki Odmiana przez przypadki online Odmiana przez przypadki polski Grammatical conjugation teaching polish as a foreign language Polish Reference Grammar Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Declination of imperfective verbs ending in Polish Noun Declension - Masculine Celownik - Komu? Czemu? Dopelniacz - Kogo? Czego? Learn polish words. Feminine noun declension conjugate verbs online Odmienić przez przypadki learning polish forum, Learn polish language. Odmien przez przypadek Polish adjectives and adverbs VERBAL NOUNS: Declension and Use Noun Declensions - Polish Grammar Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website rules for genetive declension of female nouns ending in a Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim POLISH DECLENSIONS Polish Nouns odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Learn Real Polish Online On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Odmień przez przypadki wyraz polish learn free, Online conjugation Miejscownik - O kim? o Czym ? Deklinacja online free learn polish poland Nadrzędnik - Z kim? Z czym? The Declination of Polish Nouns and Adjectives Przypadki online Mianownik - Kto? Co? Polish grammar noun case endings tables Learn Polish Verbal inflection. Polish Language Blog Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary How to learn Polish grammar Odmieniaj przez przypadki learning polish online, Program automatycznie odmienia przez przypadki Odmianę przez przypadki Learning polish.