storczyk
niepolowość
dichogamie
Macharskie
półgodziny
Brętowa
Nawarry
nieparamilitarności
hipokotyl
prusaczość
auta
ksenofobki
bzyg
spłukiwacz
archiwista
nieżołędziowość
przyrodoznawstwa
podchody
dwudrzwiowość
socynianie
nadgnioty
tramwaik
Szulowska
wysokogatunkowość
ikonologiczności
brydżystki
tetraspory
gładkopokładowce
echoencefaloskopia
Jordanów
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa nogi

Mianownik Kto? Co?:  nogi
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  nóg
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  nogom
Biernik Kogo? Co?: Lubię  nogi
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  nogami
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  nogach
Wołacz: Hej! nogi
Kopiuj link

Online users

148
 135
 6
 5
 2
            Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Jan
Przydatna stronka!Anielka
Stronka pomogła mi w nauce, dziękuję!Миша
Молодец!Add Comment

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Najwyższa konstrukcja drewniana

Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Learning polish. The Declination of Polish Nouns and Adjectives Polish Noun Cases conjugate verbs online Odmień przez przypadki słowo VERBAL NOUNS: Declension and Use Program automatycznie odmienia przez przypadki learning polish forum, Polish adjectives and adverbs How to learn Polish grammar Przypadki online POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Polish Noun Declension - Masculine Online conjugation Learn polish words. Mianownik - Kto? Co? Odmianę przez przypadki Playlist: Polish noun declensions Odmień przez przypadki wyraz Miejscownik - O kim? o Czym ? teaching polish as a foreign language Learn Real Polish Online Odmiana przez przypadki polski polish learn free, Learn polish language. Polish learning. Feminine noun declension Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Odmienić przez przypadki Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Polish Language Blog Polish Neuter Noun Declension flashcards Odmieniaj przez przypadki rules for genetive declension of female nouns ending in a Polish grammar noun case endings tables odmien przez przypadki How to present a view of the Polish declension? odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Declination of imperfective verbs ending in learning polish online, free learn polish poland Slavic Languages Verbal inflection. Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Celownik - Komu? Czemu? Deklinacja online Odmieniaj przez przypadki Odmien przez przypadek Polish/Noun cases Grammatical conjugation Declension patterns Biernik - Kogo? Co? On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Learn Polish Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Noun Declensions - Polish Grammar Polish an Essential Grammar Polish Reference Grammar Odmiana przez przypadki online Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Dopelniacz - Kogo? Czego?