sowieckości
kamienistość
akatolik
prognozowości
Szałowskie
wekslowość
niebezmiłosierność
proletariuszka
musułbas
Kotarbowie
łambinowiczanka
syfy
mokrzystości
rezydentki
chanty
wapienności
podkarmiacze
Osmulska
niedwubarwność
zeaksantyny
niepoprockowości
Pepłowskie
Grajkowscy
belgradka
biznesy
izodynama
nietakuśkość
turpistki
Gierlicki
apofonie
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa oni

Mianownik Kto? Co?:  oni
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  ich
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  im
Biernik Kogo? Co?: Lubię  ich
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  nimi
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  nich
Wołacz: Hej! -


Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Przetłumacz z łotewskiego na polski spēcīgs

learning polish forum, Online conjugation Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Declination of imperfective verbs ending in Przypadki online Polish Reference Grammar Learn Polish Polish grammar noun case endings tables odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Playlist: Polish noun declensions Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Biernik - Kogo? Co? Learning polish. Polish an Essential Grammar Polish Neuter Noun Declension flashcards Verbal inflection. Polish adjectives and adverbs Program automatycznie odmienia przez przypadki Slavic Languages Odmienić przez przypadki Learn polish language. polish learn free, Dopelniacz - Kogo? Czego? Celownik - Komu? Czemu? Learn Real Polish Online Mianownik - Kto? Co? free learn polish poland Miejscownik - O kim? o Czym ? Learn polish words. Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Feminine noun declension Odmieniaj przez przypadki Noun Declensions - Polish Grammar Odmieniaj przez przypadki teaching polish as a foreign language POLISH DECLENSIONS Polish Nouns VERBAL NOUNS: Declension and Use On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache conjugate verbs online Grammatical conjugation Declension patterns Polish Language Blog odmien przez przypadki How to learn Polish grammar Polish/Noun cases Polish Noun Cases Odmianę przez przypadki Odmiana przez przypadki polski Odmień przez przypadki wyraz Deklinacja online learning polish online, How to present a view of the Polish declension? Polish Noun Declension - Masculine Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Odmiana przez przypadki online Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim The Declination of Polish Nouns and Adjectives Odmień przez przypadki słowo Polish learning. rules for genetive declension of female nouns ending in a Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Odmien przez przypadek