nierównikowość
stroskanie
nieumowności
anestezjologie
orzeł
Lapończyk
poszukiwany
potnice
immunologowie
Leopoldowie
parestezja
nieiwkowskość
Kubkowie
metek
filety
urzędnikowość
izohelia
Clausowie
Pyrzyńskie
prazy
epifanie
mówiący
lubomierzanie
niestarozagorskość
Łata
strachałka
Popowicz
madepolamy
nadżupaństwa
akupunktura
http://Aztekium.pl/przypadki

PL
Odmiana przez przypadki online
(w języku polskim)
Odmiana przez przypadki słowa taurus

Mianownik Kto? Co?:  taurus
Dopełniacz Kogo? Czego?: Nie lubię  taurusu
Celownik Komu? Czemu?: Przygladam się  taurusowi
Biernik Kogo? Co?: Lubię  taurusa
Narzędnik Z kim? Z czym?: Rozmawiam z  taurusem
Miejscownik O kim? O czym?: Rozmawiam o  taurusie
Wołacz: Hej! taurusie


Język:

Spróbuj czegoś nowego!
HomeContactHide AdsMobile On

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Gdzie urodziła się Judina Marija W. ?

Odmień przez przypadki wyraz learning polish online, Polish Reference Grammar Nadrzędnik - Z kim? Z czym? Polish Noun Declension - Masculine Polish Neuter Noun Declension flashcards Polish Noun Cases Learn Real Polish Online odmieniaj wyrazy odmieniaj slowa Verbal inflection. Dopelniacz - Kogo? Czego? On Polish noun inflexion - Institut für Deutsche Sprache Polish Language Lessons Noun In Polish Declination Online conjugation Odmianę przez przypadki teaching polish as a foreign language VERBAL NOUNS: Declension and Use Biernik - Kogo? Co? Automatyczna odmiana przez przypadki wyrazów w języku polskim Learn polish words. Polish learning. Program automatycznie odmienia przez przypadki Odmieniaj przez przypadki rules for genetive declension of female nouns ending in a Feminine noun declension odmien przez przypadki Odmiana przez przypadki polski Polish adjectives and adverbs Polish Grammar in a Nutshell - Polish Language Website Odmieniaj przez przypadki Slavic Languages Polish an Essential Grammar Learn Polish Przypadki online learning polish forum, Polish Language Blog Odmien przez przypadek Playlist: Polish noun declensions Odmiana przez przypadki online polish learn free, free learn polish poland POLISH DECLENSIONS Polish Nouns Learn The Polish Genitive Case - Polish-Dictionary Learn polish language. Noun Declensions - Polish Grammar Declination of imperfective verbs ending in How to learn Polish grammar Polish Noun Declensions- Przypadki Deklinacji Celownik - Komu? Czemu? Odmienić przez przypadki Polish/Noun cases Declension patterns Miejscownik - O kim? o Czym ? conjugate verbs online Grammatical conjugation Deklinacja online How to present a view of the Polish declension? Odmień przez przypadki słowo Polish grammar noun case endings tables Learning polish. The Declination of Polish Nouns and Adjectives Mianownik - Kto? Co?