peresa
kometi
države
pav
žile
vrata
krožnik
steklenici
rožmarin
črti
cipresi
cedra
strupi
lonca
žeblja
kita
lastovice
revolucija
čaplja
krošnje
žoge
hladilniki
jami
kit
okna
rožmarin
sloni
gazeli
cmok
ptiča
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Declination in the Slovenian language online
Online users

1
 1
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Planetoida Kramer

mestnik pri ljubem doma sklanjatev SKLANJANJE Primer razdalja (ženski spol) DAJALNIK Ednina Dvojina Množina Sklanjatve samostalnikov srednjega spola OSEBA Sklanjatve pridevnikov RODILNIK Množina Sklanjatve samostalnikov ženskega spola orodnik z ljubim doma Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; OSEBNIH Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas Dvojina TOŽILNIK ZAIMKOV PREDLOGI IN SKLONI Ednina MESTNIK Sklanjatve samostalnikov moškega spola sklon ORODNIK Določitev sklona samostalniku