ura
zelišče
ozvezdji
cedre
mati
okna
barvi
žile
veja
kamni
kamen
Koreji
klobasi
drsalki
hruške
lev
mamice
glave
revolucije
peteršilj
slon
magneta
slive
mlina
plamena
nohta
jeziki
gamsa
cesti
srci
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Skloňování podstatných jmen ve slovinštině
Online users

1
 1
           

       
Vyzkoušejte něco nového!
Jazyk:

Upozornění! Program ve výstavbě!
Některá slova mohou být ohýbán správně!
Przetłumacz z polskiego na szwedzki wypełniać

MESTNIK OSEBNIH Ednina mestnik pri ljubem doma PREDLOGI IN SKLONI Ednina Dvojina Množina DAJALNIK Dvojina Sklanjatve samostalnikov ženskega spola sklon sklanjatev ZAIMKOV Sklanjatve pridevnikov RODILNIK Sklanjatve samostalnikov moškega spola Primer razdalja (ženski spol) TOŽILNIK Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Sklanjatve samostalnikov srednjega spola Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas Množina SKLANJANJE orodnik z ljubim doma Določitev sklona samostalniku OSEBA ORODNIK