okno
vrana
zelišči
planeti
galeba
jami
zlato
prti
macoli
minute
bik
jeziki
duše
krave
krošnje
mamila
loparji
slika
drek
kondorji
iskri
drsalke
ribi
škornja
knjižnici
vojna
ozvezdji
krili
uho
duši
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Skloňování podstatných jmen ve slovinštině
Online users

0
           

         
Vyzkoušejte něco nového!
Jazyk:

Upozornění! Program ve výstavbě!
Některá slova mohou být ohýbán správně!
What is it hand scraper ?

Sklanjatve samostalnikov moškega spola Določitev sklona samostalniku Sklanjatve pridevnikov TOŽILNIK ZAIMKOV Sklanjatve samostalnikov ženskega spola Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Ednina SKLANJANJE ORODNIK Množina RODILNIK sklon sklanjatev Dvojina Primer razdalja (ženski spol) OSEBNIH mestnik pri ljubem doma PREDLOGI IN SKLONI OSEBA Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas Ednina Dvojina Množina DAJALNIK MESTNIK Sklanjatve samostalnikov srednjega spola orodnik z ljubim doma