cedri
violine
kislina
galeba
golobici
stebri
jame
časopis
Sicilija
nosoroga
pismi
odeja
strup
prijatelja
tla
sadje
gesli
templja
možje
telefona
lastovica
cesta
vojne
veselje
kipi
zelišči
knjižnice
lastovice
jastreba
leva
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Skloňování podstatných jmen ve slovinštině

Online users

7
 5
 1
 1
           

       
Vyzkoušejte něco nového!
Jazyk:

Upozornění! Program ve výstavbě!
Některá slova mohou být ohýbán správně!
Teach me Russian

PREDLOGI IN SKLONI RODILNIK OSEBA Sklanjatve samostalnikov moškega spola SKLANJANJE Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Ednina ZAIMKOV DAJALNIK MESTNIK Določitev sklona samostalniku Sklanjatve samostalnikov ženskega spola Ednina Dvojina Množina orodnik z ljubim doma sklanjatev Množina TOŽILNIK mestnik pri ljubem doma Sklanjatve samostalnikov srednjega spola Dvojina Primer razdalja (ženski spol) OSEBNIH Sklanjatve pridevnikov ORODNIK Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas sklon