potovanja
gesla
zmaj
čarovnica
potovanji
templja
kiti
hrasti
hiša
vrabci
lešniki
okno
duša
klovni
blazine
žirafi
prti
nevihti
človek
žeblji
lok
očetje
prti
minute
jetra
hrasta
jezero
lastovica
jama
nohta
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Declination in the Slovenian language online

Online users

4
 2
 1
 1
           

       
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Ներդնել ինքներդ

Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Sklanjatve samostalnikov moškega spola SKLANJANJE MESTNIK ZAIMKOV Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas OSEBA Določitev sklona samostalniku Množina PREDLOGI IN SKLONI RODILNIK Sklanjatve samostalnikov srednjega spola OSEBNIH DAJALNIK TOŽILNIK sklon Sklanjatve samostalnikov ženskega spola Ednina Dvojina Množina Sklanjatve pridevnikov orodnik z ljubim doma mestnik pri ljubem doma sklanjatev Ednina Primer razdalja (ženski spol) ORODNIK Dvojina