pavi
žebelj
drsalka
kaktus
pomaranči
oblaka
dežele
nahrbtnik
sadje
cigarete
kaplja
Sicilija
članek
slon
led
kovček
revolucije
trobenti
klobase
sporočilo
ribi
teti
knjižnici
konj
dnevi
mačke
lešniki
drek
stric
Španca
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Declination in the Slovenian language online

Online users

1
 1
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Miasta Chin?

Sklanjatve pridevnikov mestnik pri ljubem doma Sklanjatve samostalnikov srednjega spola Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; sklanjatev DAJALNIK MESTNIK Določitev sklona samostalniku orodnik z ljubim doma sklon Sklanjatve samostalnikov moškega spola Sklanjatve samostalnikov ženskega spola PREDLOGI IN SKLONI Dvojina Množina SKLANJANJE Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas Primer razdalja (ženski spol) RODILNIK ORODNIK Ednina ZAIMKOV Ednina Dvojina Množina OSEBNIH OSEBA TOŽILNIK