podgani
limona
večeri
sveča
kovanci
stranišče
kozarci
mamilo
žabi
gazele
vreme
večera
blazini
duša
potovanji
riba
računalnik
glava
krošnje
brisača
cipresa
računalnik
sveči
violini
škatle
škornja
stebri
ura
violini
vila
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Declination in the Slovenian language online





Online users

2
 2
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
W jakim języku tworzyła Jansson Tove ?

OSEBA Sklanjatve samostalnikov srednjega spola DAJALNIK OSEBNIH Primer razdalja (ženski spol) Sklanjatve samostalnikov moškega spola orodnik z ljubim doma Ednina Dvojina Množina Množina sklanjatev mestnik pri ljubem doma Sklanjatve pridevnikov TOŽILNIK Sklanjatve samostalnikov ženskega spola PREDLOGI IN SKLONI MESTNIK ZAIMKOV Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; sklon Določitev sklona samostalniku RODILNIK Ednina ORODNIK Dvojina SKLANJANJE