šola
rane
prijatelja
geslo
ogledali
krokar
oblaki
krila
ljudje
trobenta
šport
zelišča
vile
moža
luna
moža
stric
smeh
čaplji
inkvizicija
kaplje
bombi
vojni
torbe
članek
slon
templja
limona
skodelice
vreme
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Declination in the Slovenian language online
Online users

0
           

       
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
what are movies with Adrian Gąsior ?

TOŽILNIK Sklanjatve samostalnikov ženskega spola orodnik z ljubim doma DAJALNIK Sklanjatve samostalnikov srednjega spola Ednina MESTNIK Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas OSEBA PREDLOGI IN SKLONI Primer razdalja (ženski spol) ORODNIK Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; SKLANJANJE Določitev sklona samostalniku ZAIMKOV Ednina Dvojina Množina mestnik pri ljubem doma Sklanjatve pridevnikov RODILNIK OSEBNIH Sklanjatve samostalnikov moškega spola sklon Množina sklanjatev Dvojina