blato
krastače
čevelj
materi
spremembe
hrasti
vreme
žila
loparja
jabolko
brati
trobente
stol
konja
cmok
blato
lopar
prijatelj
cmoki
krastača
jezero
cipresi
loki
telefon
športi
veji
minute
prti
korenini
srca
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Declination in the Slovenian language online

Online users

3
 2
 1
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Najbrzydszy pies

Določitev sklona samostalniku mestnik pri ljubem doma SKLANJANJE OSEBA Sklanjatve samostalnikov ženskega spola Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Sklanjatve samostalnikov moškega spola Dvojina Primer razdalja (ženski spol) MESTNIK Ednina RODILNIK Množina ZAIMKOV Sklanjatve pridevnikov PREDLOGI IN SKLONI OSEBNIH DAJALNIK Sklanjatve samostalnikov srednjega spola orodnik z ljubim doma sklanjatev sklon Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas ORODNIK Ednina Dvojina Množina TOŽILNIK