zelenjava
oblaki
cmoki
hruški
pegi
slovarja
solza
zemljevidi
krožnik
roki
možgani
peresa
steklenici
gesli
besedi
sveča
dežela
jami
oreha
čaplje
mamica
gams
zemljevida
reki
galebi
madeži
jame
mlini
češnji
oreh
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Declination in the Slovenian language online
Online users

2
 1
 1
           

       
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Czyim synem był Władysław Biały ?

ORODNIK Ednina sklanjatev Ednina Dvojina Množina TOŽILNIK Sklanjatve pridevnikov OSEBA Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Dvojina Sklanjatve samostalnikov srednjega spola Sklanjatve samostalnikov moškega spola DAJALNIK RODILNIK SKLANJANJE orodnik z ljubim doma Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas PREDLOGI IN SKLONI Množina Določitev sklona samostalniku mestnik pri ljubem doma sklon Sklanjatve samostalnikov ženskega spola MESTNIK OSEBNIH ZAIMKOV Primer razdalja (ženski spol)