pika
črke
iskra
kozarca
loki
črka
deblo
stena
kipa
inkvizicija
tigra
solze
besedi
dude
krokarja
sadje
kip
krila
ptici
gnezdi
skodelice
luni
sloni
omare
rana
kisline
tace
cmok
hiši
lešnika
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Declination in the Slovenian language online
Online users

0
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Discografía de Jonatan Cerrada ?

Sklanjatve pridevnikov Primer razdalja (ženski spol) sklon ZAIMKOV Sklanjatve samostalnikov ženskega spola SKLANJANJE mestnik pri ljubem doma DAJALNIK Dvojina TOŽILNIK RODILNIK Ednina Dvojina Množina Množina Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas MESTNIK ORODNIK OSEBNIH sklanjatev Sklanjatve samostalnikov srednjega spola orodnik z ljubim doma PREDLOGI IN SKLONI Določitev sklona samostalniku OSEBA Sklanjatve samostalnikov moškega spola Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Ednina