madeži
rože
reka
madeži
prstani
skali
podgane
kaktusa
kovčka
kondorja
mreža
stranišče
krošnji
žaba
korenini
prsta
vreme
kipi
kaktus
ura
dnevi
šoli
pega
kamni
korenina
nahrbtnik
ure
krila
glavi
čolni
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Declination in the Slovenian language online

Online users

2
 2
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Cuándo pierde la cabeza el macho de la mantis religiosa?

MESTNIK Primer razdalja (ženski spol) OSEBNIH PREDLOGI IN SKLONI orodnik z ljubim doma ZAIMKOV mestnik pri ljubem doma Množina DAJALNIK Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; sklon Sklanjatve samostalnikov srednjega spola OSEBA ORODNIK Ednina TOŽILNIK Sklanjatve pridevnikov Določitev sklona samostalniku Sklanjatve samostalnikov ženskega spola sklanjatev Sklanjatve samostalnikov moškega spola SKLANJANJE Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas Ednina Dvojina Množina Dvojina RODILNIK