čolna
minuti
strica
galebi
krilo
uri
vrtnici
dimniki
slona
žabe
ušesi
črti
zemljevida
dimniki
žirafi
kisline
klobasi
kljuni
vrabca
gamsi
drsalki
knjižnice
roži
palica
cvetno zdravljenje
sonce
oreha
skala
listi
mlina
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Declination in the Slovenian language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
books written by James Robertson?

orodnik z ljubim doma Sklanjatve samostalnikov moškega spola Dvojina Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; SKLANJANJE Sklanjatve samostalnikov srednjega spola ORODNIK OSEBNIH Sklanjatve pridevnikov Sklanjatve samostalnikov ženskega spola MESTNIK Določitev sklona samostalniku PREDLOGI IN SKLONI sklon Množina Ednina Dvojina Množina ZAIMKOV sklanjatev DAJALNIK OSEBA mestnik pri ljubem doma TOŽILNIK Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas RODILNIK Ednina Primer razdalja (ženski spol)