prst
rožmarin
čoln
podgane
krastači
pes
ladje
ptice
materi
ciprese
zmaji
črki
okna
cmok
riba
škatli
dežele
hladilniki
hrana
bratje
televiziji
ogledala
žabe
pes
duša
sir
bombe
žirafi
čarovnica
peteršilj
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Declination in the Slovenian language online

Online users

1
 1
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Przetłumacz z bułgarskiego na polski Политика

ZAIMKOV Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas Sklanjatve samostalnikov moškega spola OSEBNIH ORODNIK PREDLOGI IN SKLONI Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Ednina SKLANJANJE Množina Sklanjatve samostalnikov srednjega spola mestnik pri ljubem doma DAJALNIK sklanjatev orodnik z ljubim doma MESTNIK Primer razdalja (ženski spol) Sklanjatve samostalnikov ženskega spola Sklanjatve pridevnikov sklon Dvojina TOŽILNIK RODILNIK OSEBA Ednina Dvojina Množina Določitev sklona samostalniku