ogledala
vojni
duši
jama
nogi
vila
solza
šport
leto
kozarca
nevihte
kaplji
rane
pika
krastača
Španec
klovna
rani
gnezdi
iskra
škatla
časopisi
revolucije
plamena
sonce
barva
stebri
labodi
taci
cesta
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Declination in the Slovenian language online
Online users

0
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Que signifie l'acronyme le DFMR ?

Dvojina PREDLOGI IN SKLONI Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Ednina Dvojina Množina DAJALNIK Sklanjatve samostalnikov srednjega spola RODILNIK SKLANJANJE orodnik z ljubim doma Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas sklon Primer razdalja (ženski spol) Sklanjatve samostalnikov ženskega spola TOŽILNIK sklanjatev OSEBA ORODNIK Sklanjatve samostalnikov moškega spola Množina Določitev sklona samostalniku Ednina Sklanjatve pridevnikov OSEBNIH mestnik pri ljubem doma MESTNIK ZAIMKOV