lastovica
sneg
čarovnici
odeji
trobente
slivi
upanje
orla
orehi
postovki
spremembe
strehi
krastača
mreža
golobice
galeba
računalniki
roži
film
lastovici
trobenti
mleko
vojni
pismi
teleti
sprememba
poljubi
bratje
torbi
bika
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Declination in the Slovenian language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Polski-koreański embrion

Določitev sklona samostalniku Sklanjatve pridevnikov Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; TOŽILNIK OSEBNIH Primer razdalja (ženski spol) PREDLOGI IN SKLONI sklon Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas DAJALNIK Ednina Dvojina Množina Sklanjatve samostalnikov moškega spola ORODNIK Dvojina sklanjatev Sklanjatve samostalnikov ženskega spola Sklanjatve samostalnikov srednjega spola orodnik z ljubim doma Množina OSEBA mestnik pri ljubem doma MESTNIK RODILNIK ZAIMKOV SKLANJANJE Ednina