deželi
ladja
omari
drek
macoli
države
ura
barve
kislina
hruška
kolo
templja
lista
psi
magneta
žeblji
roka
mlini
krava
drevo
pes
sporočilo
sliva
nosorog
kamen
moža
možje
mreža
drevesa
sonce
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Declination in the Slovenian language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Znajdź treść książki jan kochanowski fraszki

DAJALNIK PREDLOGI IN SKLONI Ednina RODILNIK Sklanjatve pridevnikov Ednina Dvojina Množina OSEBNIH MESTNIK Primer razdalja (ženski spol) Sklanjatve samostalnikov srednjega spola ZAIMKOV Sklanjatve samostalnikov ženskega spola Sklanjatve samostalnikov moškega spola TOŽILNIK sklon sklanjatev SKLANJANJE ORODNIK Določitev sklona samostalniku Množina mestnik pri ljubem doma orodnik z ljubim doma Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; OSEBA Dvojina Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas