palači
kondorja
macola
kaktusi
Koreji
dnevi
kaplje
dimniki
slon
debla
nož
zvezdi
podgani
jezera
ozvezdja
iskra
pismo
kislina
odeji
drsalke
vrtnici
iskri
upanje
mamili
prst
lešnik
kolo
vampir
mačka
kolo
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Declination in the Slovenian language online

Online users

2
 1
 1
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Discography of Klute (musician) ?

Sklanjatve samostalnikov srednjega spola Določitev sklona samostalniku Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; RODILNIK Dvojina Sklanjatve samostalnikov ženskega spola orodnik z ljubim doma DAJALNIK sklanjatev Ednina Dvojina Množina SKLANJANJE TOŽILNIK Sklanjatve pridevnikov ORODNIK OSEBNIH Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas PREDLOGI IN SKLONI Množina Primer razdalja (ženski spol) OSEBA mestnik pri ljubem doma Ednina Sklanjatve samostalnikov moškega spola MESTNIK ZAIMKOV sklon