lonca
korenini
meso
solzi
škatli
nahrbtnika
nevihti
pomaranče
kislini
sadje
kitare
srce
pava
šole
športa
strica
ptici
okno
ptiča
kravi
pike
lastovica
veselje
kamen
objemi
krava
Španec
prta
baker
očeta
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Declination in the Slovenian language online

Online users

6
 2
 1
 1
 1
 1
           

       
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
translate from English to Polish hexode

Množina sklanjatev Določitev sklona samostalniku DAJALNIK Sklanjatve samostalnikov ženskega spola SKLANJANJE PREDLOGI IN SKLONI ZAIMKOV OSEBNIH Primer razdalja (ženski spol) Sklanjatve samostalnikov srednjega spola ORODNIK Sklanjatve pridevnikov Dvojina OSEBA mestnik pri ljubem doma Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; sklon MESTNIK orodnik z ljubim doma Sklanjatve samostalnikov moškega spola Ednina Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas TOŽILNIK Ednina Dvojina Množina RODILNIK