vojne
zelišča
prst
stoli
strica
objem
skali
ptice
gamsi
vrani
lista
zvezki
škornja
dan
večera
pismo
tace
škatle
leta
hčeri
nebo
krastače
rane
gnezda
pomaranči
poljub
moža
kiti
televizija
krastače
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Declination in the Slovenian language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Z czym graniczy Jersey ?

mestnik pri ljubem doma OSEBA Primer razdalja (ženski spol) TOŽILNIK Sklanjatve samostalnikov moškega spola ORODNIK Sklanjatve pridevnikov RODILNIK Množina SKLANJANJE sklon Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas Ednina MESTNIK OSEBNIH Dvojina ZAIMKOV orodnik z ljubim doma Sklanjatve samostalnikov ženskega spola PREDLOGI IN SKLONI sklanjatev Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Ednina Dvojina Množina Sklanjatve samostalnikov srednjega spola DAJALNIK Določitev sklona samostalniku