Sicilija
hči
vampir
kipa
Španija
peresi
črka
trobenti
dežele
okna
večeri
trobenti
sonce
članki
postovka
pega
mlin
loki
zmaji
odeje
noht
kljun
jastreb
pava
noga
prstana
violini
škatle
možje
hči
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Deklinacija na slovenskom jeziku onlineNapomena! Program u izradi!
Neke riječi mogu biti ispravno inflected!
Jak się właściwie nazywała Crawford Joan ?

mestnik pri ljubem doma Ednina Dvojina Množina Dvojina ZAIMKOV Sklanjatve samostalnikov srednjega spola Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas Sklanjatve samostalnikov ženskega spola Množina orodnik z ljubim doma SKLANJANJE Sklanjatve samostalnikov moškega spola ORODNIK Ednina DAJALNIK TOŽILNIK PREDLOGI IN SKLONI Sklanjatve pridevnikov sklon Določitev sklona samostalniku Primer razdalja (ženski spol) RODILNIK Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; OSEBA MESTNIK sklanjatev OSEBNIH