strupi
dan
krastače
pega
klobase
drsalke
stebra
prijatelja
sprememba
dimnik
slike
gazela
sliva
dimnika
krastači
ogledalo
ure
objema
časopisa
televizije
kislini
pega
biki
strupa
glava
računalniki
dežela
odeji
bika
odeji
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Odmiana przez przypadki w języku słoweńskim online
Online users

0
           

         
Spróbuj czegoś nowego!
Język:

Uwaga! Program w trakcie konstrukcji!
Niektóre wyrazy mogą być odmieniane nieprawidłowo!
translate from English to Swedish seat

ORODNIK sklon Sklanjatve samostalnikov ženskega spola sklanjatev Množina OSEBA TOŽILNIK Sklanjatve samostalnikov moškega spola Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas OSEBNIH DAJALNIK ZAIMKOV Dvojina Ednina Dvojina Množina Določitev sklona samostalniku Primer razdalja (ženski spol) MESTNIK Sklanjatve pridevnikov Sklanjatve samostalnikov srednjega spola Ednina SKLANJANJE RODILNIK orodnik z ljubim doma mestnik pri ljubem doma Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; PREDLOGI IN SKLONI