črke
čaplja
madeži
nevihte
podgani
pismi
pes
kislini
peresi
ceste
objema
dneva
srca
prti
mlina
oblaka
krava
hruški
tigri
dan
pav
plamena
nogomet
slike
cvetno zdravljenje
človeka
knjižnice
labod
poljub
oblaki
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Склонение на словенском языке онлайн
Online users

1
 1
           

         
Новые функции
Язык:

Внимание! Программа строится!
Некоторые слова могут быть склоняется правильно!
in welchen filmen hat David Chocarro mitgespielt?

SKLANJANJE TOŽILNIK RODILNIK Ednina Dvojina Množina Množina Določitev sklona samostalniku DAJALNIK Ednina Dvojina sklon MESTNIK PREDLOGI IN SKLONI Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas Sklanjatve samostalnikov srednjega spola ORODNIK Sklanjatve pridevnikov ZAIMKOV Primer razdalja (ženski spol) OSEBA orodnik z ljubim doma mestnik pri ljubem doma Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; OSEBNIH Sklanjatve samostalnikov ženskega spola sklanjatev Sklanjatve samostalnikov moškega spola