skali
spremembe
mleko
piki
solze
zelišči
barva
revolucije
inkvizicija
oče
ozvezdji
krožnika
zemljevidi
jezika
macoli
reka
kaplja
odeje
golobice
strupi
gnezdi
hči
oreha
golobica
Slovenija
kondorji
dež
kamna
knjiga
knjigi
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Склонение на словенском языке онлайн
Online users

2
 1
 1
           

       
Новые функции
Язык:

Внимание! Программа строится!
Некоторые слова могут быть склоняется правильно!
what are films with Arkadiusz Nader ?

Sklanjatve pridevnikov Primer razdalja (ženski spol) Ednina OSEBNIH SKLANJANJE ZAIMKOV Dvojina sklanjatev sklon Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas Sklanjatve samostalnikov ženskega spola Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Sklanjatve samostalnikov moškega spola OSEBA Sklanjatve samostalnikov srednjega spola RODILNIK Ednina Dvojina Množina DAJALNIK orodnik z ljubim doma MESTNIK mestnik pri ljubem doma PREDLOGI IN SKLONI Določitev sklona samostalniku Množina TOŽILNIK ORODNIK