kisline
prstana
jabolki
tigra
kondorja
tiger
človek
strica
prst
kipi
poljubi
volkodlak
lešnika
kometa
planeti
vila
žile
kit
revolucija
puščave
ogledali
vrabec
torbi
prstan
kljuna
mamila
knjigi
stranišči
inkvizicija
okni
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Склонение на словенском языке онлайн

Online users

2
 1
 1
           

         
Новые функции
Язык:

Внимание! Программа строится!
Некоторые слова могут быть склоняется правильно!
mapa polski

Ednina OSEBNIH TOŽILNIK Dvojina Sklanjatve samostalnikov srednjega spola Množina Sklanjatve pridevnikov orodnik z ljubim doma SKLANJANJE ORODNIK Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas Določitev sklona samostalniku MESTNIK Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Sklanjatve samostalnikov ženskega spola DAJALNIK sklanjatev Primer razdalja (ženski spol) RODILNIK mestnik pri ljubem doma OSEBA PREDLOGI IN SKLONI sklon Ednina Dvojina Množina Sklanjatve samostalnikov moškega spola ZAIMKOV