smeh
cesti
žeblji
rože
drsalke
leva
puščave
riba
vojna
televizija
korenini
pavi
krošnje
žoga
teleta
zmaja
jezera
mreža
nebo
streha
Španec
pika
streha
čevlja
blato
oblaka
krava
mož
sonce
orel
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Склонение на словенском языке онлайнВнимание! Программа строится!
Некоторые слова могут быть склоняется правильно!
Capital town of Venezuela

sklanjatev DAJALNIK Dvojina Sklanjatve samostalnikov ženskega spola OSEBA MESTNIK Ednina Dvojina Množina Množina orodnik z ljubim doma PREDLOGI IN SKLONI TOŽILNIK SKLANJANJE Ednina Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Sklanjatve pridevnikov mestnik pri ljubem doma RODILNIK OSEBNIH Primer razdalja (ženski spol) Sklanjatve samostalnikov srednjega spola Sklanjatve samostalnikov moškega spola Določitev sklona samostalniku ORODNIK ZAIMKOV sklon