ogledali
čevlji
cigarete
zelišče
slika
lonca
barve
skodelici
jezero
kaplje
spremembe
oblak
revolucija
ure
krili
poljubi
roke
žirafa
škatla
hrasta
ptice
lonca
kljuni
meso
violini
kit
skodelica
kitari
postovka
računalnika
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Skloňovanie podstatných mien v slovinčine

Online users

2
 1
 1
           

       
Vyskúšajte niečo nové!
Jazyk:

Upozornenie! Program vo výstavbe!
Niektoré slová môžu byť správne ohýbané!
Filmografia Polly Walker ?

Določitev sklona samostalniku SKLANJANJE Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Sklanjatve samostalnikov moškega spola Dvojina Primer razdalja (ženski spol) ZAIMKOV Ednina Dvojina Množina DAJALNIK Množina RODILNIK ORODNIK PREDLOGI IN SKLONI Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas OSEBA orodnik z ljubim doma Sklanjatve samostalnikov ženskega spola MESTNIK Ednina sklanjatev Sklanjatve samostalnikov srednjega spola mestnik pri ljubem doma sklon OSEBNIH TOŽILNIK Sklanjatve pridevnikov