očetje
drevesa
večeri
škorenj
žlici
kit
krastače
mlina
jastrebi
peteršilj
prstan
jetra
debla
violini
sporočilo
baker
dežele
usta
ptič
jastreb
ptiči
nahrbtnik
galebi
Španca
dimniki
kipi
klovn
sonce
človek
tigri
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Skloňovanie podstatných mien v slovinčine
Online users

0
           

       
Vyskúšajte niečo nové!
Jazyk:

Upozornenie! Program vo výstavbe!
Niektoré slová môžu byť správne ohýbané!
jaką chorobę charakteryzuje kichanie

ZAIMKOV sklanjatev Sklanjatve samostalnikov ženskega spola Dvojina Sklanjatve samostalnikov srednjega spola Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas Primer razdalja (ženski spol) SKLANJANJE Določitev sklona samostalniku ORODNIK MESTNIK mestnik pri ljubem doma OSEBA DAJALNIK PREDLOGI IN SKLONI OSEBNIH Ednina Dvojina Množina Ednina Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Sklanjatve pridevnikov Množina orodnik z ljubim doma RODILNIK Sklanjatve samostalnikov moškega spola sklon TOŽILNIK