gnezda
črti
gazele
ladje
kravi
drsalka
žirafa
Španca
kit
debla
kitara
škornja
bomba
zvezde
krožnika
fotografije
roži
vojni
čopič
knjigi
macola
violine
blazina
telefona
strupa
pava
nahrbtniki
deblo
golobica
Španca
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Skloňovanie podstatných mien v slovinčine

Online users

1
 1
           

       
Vyskúšajte niečo nové!
Jazyk:

Upozornenie! Program vo výstavbe!
Niektoré slová môžu byť správne ohýbané!
Kiedy obchodzi imieniny Mechthild?

Določitev sklona samostalniku Sklanjatve samostalnikov srednjega spola SKLANJANJE OSEBNIH MESTNIK mestnik pri ljubem doma sklanjatev Sklanjatve samostalnikov ženskega spola Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; sklon OSEBA Ednina Dvojina Ednina Dvojina Množina ORODNIK TOŽILNIK Primer razdalja (ženski spol) ZAIMKOV Sklanjatve pridevnikov DAJALNIK PREDLOGI IN SKLONI RODILNIK orodnik z ljubim doma Sklanjatve samostalnikov moškega spola Množina Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas