bik
ladja
usta
tete
Malta
človek
strehe
minute
hrana
hiša
skala
čolna
glave
sveče
zvezdi
stric
dan
postelji
ptič
ušesa
krokar
loki
lonec
mamilo
potovanje
žirafi
srca
ura
čoln
ribi
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu
Online users

0
           

         
Poskusite nekaj novega!
Jezik:

Pozor! Program v izdelavi!
Nekatere besede se lahko pravilno poga!
what are the main tributary of the Manhan River ?

OSEBA Sklanjatve pridevnikov sklanjatev OSEBNIH Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; ZAIMKOV Ednina Množina TOŽILNIK Dvojina Sklanjatve samostalnikov ženskega spola Ednina Dvojina Množina mestnik pri ljubem doma Sklanjatve samostalnikov moškega spola ORODNIK Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas sklon Določitev sklona samostalniku SKLANJANJE DAJALNIK MESTNIK PREDLOGI IN SKLONI Sklanjatve samostalnikov srednjega spola RODILNIK orodnik z ljubim doma Primer razdalja (ženski spol)