slivi
večeri
kovček
drevesi
mlina
objem
glava
kamen
kita
prt
kovanci
galebi
reki
krošnja
žebelj
jezeri
krošnja
stranišče
omara
nohta
žaba
zlato
čaplji
cipresi
ptici
labodi
lok
krošnja
prstan
baker
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu

Online users

8
 5
 1
 1
 1
           

         
Poskusite nekaj novega!
Jezik:

Pozor! Program v izdelavi!
Nekatere besede se lahko pravilno poga!
kto się urodził w roku 971 ?

mestnik pri ljubem doma Sklanjatve samostalnikov srednjega spola ZAIMKOV Sklanjatve samostalnikov ženskega spola Sklanjatve pridevnikov Dvojina SKLANJANJE Ednina Dvojina Množina TOŽILNIK PREDLOGI IN SKLONI Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas Ednina Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; OSEBA Sklanjatve samostalnikov moškega spola sklon DAJALNIK Določitev sklona samostalniku orodnik z ljubim doma RODILNIK sklanjatev ORODNIK MESTNIK Množina OSEBNIH Primer razdalja (ženski spol)