komet
usta
glava
hči
krave
zelišča
reki
postelja
jame
palači
kitare
minute
kaplje
planet
labod
jezik
škornji
škatli
oblaki
čaplje
postelji
reka
cmoki
dneva
slike
oblak
cmoka
jami
veje
slona
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu

Online users

3
 2
 1
           

         
Poskusite nekaj novega!
Jezik:

Pozor! Program v izdelavi!
Nekatere besede se lahko pravilno poga!
¿Qué título se autoadjudicó Abderramán I?

Ednina Sklanjatve samostalnikov srednjega spola sklanjatev Množina ORODNIK MESTNIK SKLANJANJE Določitev sklona samostalniku sklon Sklanjatve pridevnikov PREDLOGI IN SKLONI orodnik z ljubim doma ZAIMKOV Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Dvojina DAJALNIK RODILNIK mestnik pri ljubem doma Sklanjatve samostalnikov moškega spola OSEBNIH Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas Primer razdalja (ženski spol) Ednina Dvojina Množina TOŽILNIK Sklanjatve samostalnikov ženskega spola OSEBA