oreh
vili
oblak
oreh
jetra
orehi
pav
omari
sveča
dnevi
objem
cedri
škatle
steklenice
podgani
ptiči
postelja
nosoroga
sonce
krožnik
ceste
podgani
mreži
okni
bratje
kislini
jabolka
prstani
telefoni
stranišča
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu

Online users

2
 2
           

         
Poskusite nekaj novega!
Jezik:

Pozor! Program v izdelavi!
Nekatere besede se lahko pravilno poga!
Teach me Hebrew

Določitev sklona samostalniku TOŽILNIK Ednina Dvojina Množina Sklanjatve samostalnikov ženskega spola PREDLOGI IN SKLONI Sklanjatve samostalnikov srednjega spola Množina sklon DAJALNIK RODILNIK ORODNIK mestnik pri ljubem doma Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas OSEBA Primer razdalja (ženski spol) OSEBNIH Dvojina ZAIMKOV Sklanjatve samostalnikov moškega spola sklanjatev Sklanjatve pridevnikov Ednina SKLANJANJE Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; MESTNIK orodnik z ljubim doma