časopisi
hrasta
barvi
prsti
minute
iskre
ptiči
sneg
mož
zemljevidi
postelji
sprememba
solzi
strehi
tempelj
stena
trobenta
čaplje
kljun
luni
vojna
dimnika
krila
vampirja
rani
laboda
luni
peresi
zemljevidi
potoki
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu

Online users

1
 1
           

         
Poskusite nekaj novega!
Jezik:

Pozor! Program v izdelavi!
Nekatere besede se lahko pravilno poga!
What is it thomas hobbes ?

OSEBA Sklanjatve samostalnikov moškega spola Sklanjatve samostalnikov ženskega spola Sklanjatve pridevnikov sklanjatev MESTNIK Primer razdalja (ženski spol) SKLANJANJE Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas Določitev sklona samostalniku mestnik pri ljubem doma orodnik z ljubim doma Ednina TOŽILNIK Dvojina OSEBNIH ZAIMKOV Ednina Dvojina Množina ORODNIK Sklanjatve samostalnikov srednjega spola PREDLOGI IN SKLONI Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Množina sklon RODILNIK DAJALNIK