minute
škorenj
jezero
torba
cesti
škatla
iskri
prt
koza
labodi
pava
plamen
ozvezdji
prta
mož
strici
kisline
nosorog
pismi
šport
barvi
strupa
kozarec
žoga
roki
konj
dimnik
stol
kondorji
objema
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu

Online users

2
 1
 1
           

         
Poskusite nekaj novega!
Jezik:

Pozor! Program v izdelavi!
Nekatere besede se lahko pravilno poga!
Przetłumacz ze szwedzkiego na polski handelsvara ?

Sklanjatve samostalnikov srednjega spola OSEBA Ednina orodnik z ljubim doma OSEBNIH Množina mestnik pri ljubem doma PREDLOGI IN SKLONI RODILNIK Določitev sklona samostalniku ORODNIK Sklanjatve samostalnikov ženskega spola sklon Dvojina Sklanjatve samostalnikov moškega spola MESTNIK Sklanjatve pridevnikov Ednina Dvojina Množina DAJALNIK Primer razdalja (ženski spol) sklanjatev ZAIMKOV Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; TOŽILNIK SKLANJANJE Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas