pisma
ptica
barva
pav
sneg
brisača
pomaranča
veselje
kipa
fotografiji
telefoni
bomba
biki
jastreba
stric
čarovnice
limoni
Koreji
sonci
vrabec
jami
noga
veselje
pika
gams
steklenici
strupi
krastači
ogledala
kit
http://Aztekium.pl/sklanjatev

SL

Deklinacija v slovenskem jeziku na spletu

Online users

6
 2
 1
 1
 1
 1
           

         
Poskusite nekaj novega!
Jezik:

Pozor! Program v izdelavi!
Nekatere besede se lahko pravilno poga!
Z jakimi krajami graniczy Wietnam ?

TOŽILNIK Ednina Dvojina Množina Ednina ZAIMKOV OSEBA sklanjatev Določitev sklona samostalniku Samostalniki, katerih osnova se končuje na c, j, č, ž, š imajo preglas ORODNIK PREDLOGI IN SKLONI mestnik pri ljubem doma SKLANJANJE Dvojina RODILNIK Osnova se (razen v tožilniku ednine) podaljša s -s-; Sklanjatve samostalnikov ženskega spola Sklanjatve samostalnikov moškega spola Sklanjatve pridevnikov sklon Primer razdalja (ženski spol) MESTNIK OSEBNIH Množina orodnik z ljubim doma DAJALNIK Sklanjatve samostalnikov srednjega spola