čtvrť
pithiatické
Kováč
pánská
ortodoxní
šestinedělí
neúspěch
pointy
šotouš
profíkové
akanština
mozaika
skrutátor
kejháky
moči
kvadrupól
sytá
vývěva
mula
Rakušanky
pneumonie
král
soli
cesta
mezkové
pelyňky
adjektiva
pozitivy
něco
musea
http://Aztekium.pl/sklonovani

CS

The czech declensions online
Warning! Program under construction!
Some of the words may be incorrectly inflected!
Jakie znasz rodzaje biletów pkp?

instrumentál (S kým/čím?) zeptat synonymum genitiv (Bez koho/čeho?) Skloňování podstatných jmen němčina skloňování příjmení skloňování jmen akuzativ (Koho/co?) skloňování skloňování přídavných jmen skloňování datum lokál (O kom/o čem?) nominativ (Kdo/co?) České skloňování vokativ (oslovení) skloňování zájmen němčina skloňování já skloňování cizích jmen skloňování němčina dativ (Ke komu/čemu?) skloňování přídavných jmen němčina