rajský
pláž
samostříly
kmoši
vítězné
troska
tvarohový
organická
kopečky
svatokrádci
ekosystém
vltavský
říza
incipity
ča-ča
jednostranný
dírkonožci
bernardýni
varný
svetry
muší
áčka
přírodopis
ječmenné
Baltimore
pěny
lačníky
Chalkidiki
pralinka
kvašený
http://Aztekium.pl/sklonovani

CS

The czech declensions online

Online users

23
 21
 1
 1
           

       
Try something new!
Language:

Warning! Program under construction!
Some of the words may be incorrectly inflected!
Teach me Hungarian

akuzativ (Koho/co?) nominativ (Kdo/co?) skloňování skloňování přídavných jmen skloňování já skloňování přídavných jmen němčina skloňování cizích jmen skloňování datum skloňování němčina skloňování zájmen němčina lokál (O kom/o čem?) České skloňování Skloňování podstatných jmen němčina dativ (Ke komu/čemu?) genitiv (Bez koho/čeho?) skloňování jmen vokativ (oslovení) zeptat synonymum instrumentál (S kým/čím?) skloňování příjmení