koprovka
cíp
pryskyřice
paleontoložky
špenáty
amazonské
úsečka
návěstí
kosý
prvorodičky
palivo
hráči
vzteklina
výstavy
strašidla
tradiční
patník
bronzové
vlašská
farní
herold
panika
Polabí
skleněný
kal
petroleje
vietnamská
záhněda
hráči
hlídačové
http://Aztekium.pl/sklonovani

CS

Чешской склонения онлайн
Предупреждение! Программа строится! Математические Некоторые слова могут быть неправильно склоняется!
puść z yt piosenkę From Can to Can't - Sound City

nominativ (Kdo/co?) skloňování jmen skloňování příjmení skloňování cizích jmen České skloňování skloňování já skloňování datum zeptat synonymum instrumentál (S kým/čím?) akuzativ (Koho/co?) genitiv (Bez koho/čeho?) vokativ (oslovení) Skloňování podstatných jmen němčina skloňování přídavných jmen němčina skloňování němčina skloňování zájmen němčina skloňování skloňování přídavných jmen lokál (O kom/o čem?) dativ (Ke komu/čemu?)