Limburg
Košice
afanatická
japončina
grónčina
dobrá
arménčina
genitív
aditívne
arménčina
adekvátnosť
dobrý
cár
dánčiny
inadekvátni
experimentátori
holandčina
inadekvátne
Bratislava
galčina
cári
hus
elektróny
februáre
heslá
kórejčina
dospelí
chlap
bulharčiny
inštrumenál
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Variety by cases in the Slovak language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Polski-rumuński wywołać

Automatické skloňovanie slov Skloňovanie v slovenčine 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) Jazyková poradňa o slove dub 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Rôzne slov od prípadov 1. N:Nominatív (kto? čo?) 3. D:Datív (komu? čomu?) 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Podstatné mená mužského rodu skloňovanie slov 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?)