thajčiny
vegetariánske
precedens
rebrá
septembre
semipermeabilné
turečtina
protipápeži
nominatív
semipermeabilné
víkendy
medvedica
víkend
palica
rok
september
miesto
španielčina
švédčiny
obličky
zlá
švédčiny
pivo
signifikantní
veľké
slovník
šelma
taliančiny
mančina
šelma
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Variety by cases in the Slovak language online

Online users

0
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
How to say A1 in Icelandic?

Podstatné mená mužského rodu Rôzne slov od prípadov 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) 5. L:Lokál (o kom? o čom?) 1. N:Nominatív (kto? čo?) Automatické skloňovanie slov Jazyková poradňa o slove dub skloňovanie slov 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) Skloňovanie v slovenčine 3. D:Datív (komu? čomu?)