nórčina
veľký
macedónčina
švédčina
signifikantné
turečtiny
vietnamčina
žubrienka
waleština
medvedica
taliančina
stredy
mančina
svahilčina
silá
veľké
máj
márni
zastaralé
vietnamčina
waleštiny
precedensy
tanky
oblička
novembre
turečtina
október
otcovia
pondelok
programovanie
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Variety by cases in the Slovak language online

Online users

5
 2
 2
 1
           

       
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Show me my IP address?

Podstatné mená mužského rodu 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) 1. N:Nominatív (kto? čo?) 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Skloňovanie v slovenčine 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) Jazyková poradňa o slove dub skloňovanie slov 5. L:Lokál (o kom? o čom?) 3. D:Datív (komu? čomu?) Automatické skloňovanie slov Rôzne slov od prípadov