macedónčiny
vody
mesiace
slovník
srbčiny
lokály
ruština
slovník
stroj
mesto
neadekvátni
srbčina
miesta
waleština
mestá
uchovávania
precedens
návrh
ulice
nórčiny
neadekvátni
srbčiny
signifikantné
španielčina
vietnamčiny
neadekvátna
národ
ventilátor
macedónčiny
veľkí
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Variety by cases in the Slovak language online

Online users

2
 1
 1
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
What is weather in Lacandon?

Skloňovanie v slovenčine Rôzne slov od prípadov Podstatné mená mužského rodu skloňovanie slov Automatické skloňovanie slov 3. D:Datív (komu? čomu?) 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) 5. L:Lokál (o kom? o čom?) 1. N:Nominatív (kto? čo?) 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) Jazyková poradňa o slove dub