september
máj
živočích
vegetariánska
pes
precedens
uchovávania
vegetariánski
tank
čínski
matky
miesto
novembre
macedónčiny
marec
soboty
siloá
tanky
plurály
sofistikovanosti
miesta
skok
nórčiny
lokály
vysvedčenia
muž
uchovávanie
čínski
čínštiny
nepálčina
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Variety by cases in the Slovak language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
počasí Šmolovy, Havlíčkův Brod ?

skloňovanie slov Jazyková poradňa o slove dub 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Skloňovanie v slovenčine 3. D:Datív (komu? čomu?) Podstatné mená mužského rodu 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) Rôzne slov od prípadov 1. N:Nominatív (kto? čo?) Automatické skloňovanie slov