integrácie
gruzínčina
arabčiny
frízštiny
internet
abiturienti
grónčina
kirgizštiny
gruzínčina
hebrejčina
implózia
chybná
japončiny
arabčiny
cáry
inadekvátna
fínčina
ekvivalent
Košice
afanatickí
aragónčiny
dievča
bocian
Bratislava
arabčina
heslá
koryto
genitív
aditívni
dlaň
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Variety by cases in the Slovak language online

Online users

0
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
qu'est-ce que c'est les illuminati

Skloňovanie v slovenčine Rôzne slov od prípadov Podstatné mená mužského rodu skloňovanie slov 3. D:Datív (komu? čomu?) 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) 1. N:Nominatív (kto? čo?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) Jazyková poradňa o slove dub Automatické skloňovanie slov 5. L:Lokál (o kom? o čom?)