signifikantná
semipermeabilné
lokál
siloá
waleština
slovník
programovania
waleštiny
víkend
šelma
pivo
turečtiny
Žiliny
sloveso
utorky
nohy
nohy
žubrienka
neadekvátne
silo
žezlá
mančina
nominatív
živočích
čeština
pes
medvedica
ventilátor
oktober
španielčina
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Variety by cases in the Slovak language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Wyszukaj miasta Francji?

4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) 3. D:Datív (komu? čomu?) Rôzne slov od prípadov 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) Podstatné mená mužského rodu 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Automatické skloňovanie slov skloňovanie slov Skloňovanie v slovenčine 1. N:Nominatív (kto? čo?) 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Jazyková poradňa o slove dub