návrhy
muži
víkendy
septembre
macedónčina
programovanie
vysvedčenia
slovník
uchovávanie
svahilčina
ventilátory
muž
matka
pondelky
plurály
tibetčina
muži
neadekvátna
stroje
slovenčiny
nepálčiny
nórčiny
vegetariánski
maďarčiny
vegetariánsky
seno
miesto
vody
žubrienka
víkendy
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Variety by cases in the Slovak language online
Online users

2
 1
 1
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Jakie książki napisał/a Szyszko Bohusz Andrzej?

Podstatné mená mužského rodu Skloňovanie v slovenčine 1. N:Nominatív (kto? čo?) 3. D:Datív (komu? čomu?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) 5. L:Lokál (o kom? o čom?) 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Jazyková poradňa o slove dub skloňovanie slov 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) Automatické skloňovanie slov Rôzne slov od prípadov