semipermeabilný
psy
šelma
september
precedensy
sená
ruštiny
nemčiny
semipermeabilní
singuláre
zlé
semipermeabilné
programátori
šelmy
rok
macedónčiny
ženy
moldavčiny
šelma
programovanie
nominatívy
programovanie
singuláre
švédčina
tatarčina
ruštiny
popolnice
srbčina
rumunčina
októbre
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Variety by cases in the Slovak language online
Online users

1
 1
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
convert 1 Euros to Lithuanian Litas?

3. D:Datív (komu? čomu?) Podstatné mená mužského rodu 1. N:Nominatív (kto? čo?) 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Automatické skloňovanie slov skloňovanie slov 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Skloňovanie v slovenčine 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) Jazyková poradňa o slove dub Rôzne slov od prípadov 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?)