precedens
ukrajinčina
tibetčiny
vysvedčenia
nominatív
medvedica
nesúhlas
ventilátor
čínske
návrh
marce
stroj
čínske
psy
somálčina
septembre
žezlá
voda
obličky
zlí
ukrajinčina
programovanie
november
precedens
medvedice
nórčina
moldavčina
zlá
taliančina
lokál
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Variety by cases in the Slovak language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Who is singing the song Introitus / Kyrie? ?

Rôzne slov od prípadov 5. L:Lokál (o kom? o čom?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) Jazyková poradňa o slove dub 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) 3. D:Datív (komu? čomu?) 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) Automatické skloňovanie slov 1. N:Nominatív (kto? čo?) skloňovanie slov Podstatné mená mužského rodu Skloňovanie v slovenčine