nominatívy
soboty
matky
máj
thajčina
uchovávanie
miesto
vegetariánsky
nórčina
vietnamčiny
národ
veľká
palica
poľština
november
čínsky
október
žubrienky
streda
španielčiny
vegetariánske
skoky
márni
slovenčina
sloveso
ruštiny
ulica
popolnice
nesúhlas
silo
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Variety by cases in the Slovak language online

Online users

1
 1
           

         
Try something new!
Language:

Add Comment
Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Who get nobel prize from Peace in 1968

2. G:Genitív (z koho? z čoho?) 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) 1. N:Nominatív (kto? čo?) Rôzne slov od prípadov 3. D:Datív (komu? čomu?) 5. L:Lokál (o kom? o čom?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) skloňovanie slov Skloňovanie v slovenčine Automatické skloňovanie slov Jazyková poradňa o slove dub Podstatné mená mužského rodu