medvedice
programovanie
ulice
svetlá
nominatívy
plurály
signifikantná
nominatív
seno
mená
márna
Žilina
tank
semipermeabilné
máj
mesto
živočíchy
plurál
siloo
pivá
ulica
zastaralí
otec
mestá
češtiny
maďarčiny
nórčiny
veľké
meno
signifikantný
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Variety by cases in the Slovak language online
Online users

0
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
what songs were sung by Celeste Buckingham?

Automatické skloňovanie slov 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Skloňovanie v slovenčine 3. D:Datív (komu? čomu?) skloňovanie slov 1. N:Nominatív (kto? čo?) 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Podstatné mená mužského rodu Rôzne slov od prípadov Jazyková poradňa o slove dub 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?)