akuzatívy
Limburgy
dievča
chybný
júny
barmčina
afanatický
implózie
experimentátor
kreslo
experimentalisti
arménčiny
chlapi
abecedy
degeš
december
francúzština
hebrejčiny
arménčiny
implózia
histológie
augusty
inštrumenál
chybné
datívy
heslá
bielizne
abiturienti
arabčiny
grónčiny
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Variety by cases in the Slovak language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Ucz mnie języka niemieckiego

Skloňovanie v slovenčine skloňovanie slov Automatické skloňovanie slov 3. D:Datív (komu? čomu?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) Rôzne slov od prípadov 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Jazyková poradňa o slove dub 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Podstatné mená mužského rodu 1. N:Nominatív (kto? čo?)