ruštiny
seno
turečtiny
popolnica
septembre
návrhy
stroje
lokál
semipermeabilná
vietnamčiny
rebro
októbre
voda
tibetčiny
mesto
čínska
plurály
šelma
septembre
zastaralý
veslá
ulica
skoky
čínštiny
októbre
slovníky
semipermeabilné
vysvedčenie
márny
mestá
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Variety by cases in the Slovak language online

Online users

3
 2
 1
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Kto się urodził w miejscowości Milton Bryant ?

Rôzne slov od prípadov 5. L:Lokál (o kom? o čom?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) Podstatné mená mužského rodu Automatické skloňovanie slov 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Jazyková poradňa o slove dub Skloňovanie v slovenčine skloňovanie slov 3. D:Datív (komu? čomu?) 1. N:Nominatív (kto? čo?) 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?)