gréčtiny
internet
gréčtina
estónčina
dobrá
kazaštiny
apríle
galčiny
japončina
histológie
liga
katalánčiny
elektróny
gruzínčiny
chlapi
Limburgy
implózia
afanatické
cisári
kreslá
gréčtiny
inštrumenály
abnormálnosť
kusy
kurdčina
drieky
hebrejčina
aditívne
Kalkata
adekvátny
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Variety by cases in the Slovak language online

Online users

1
 1
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
what river runs through Aomori ?

2. G:Genitív (z koho? z čoho?) 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Jazyková poradňa o slove dub Podstatné mená mužského rodu Automatické skloňovanie slov 3. D:Datív (komu? čomu?) Rôzne slov od prípadov 1. N:Nominatív (kto? čo?) Skloňovanie v slovenčine 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) skloňovanie slov