kazaštiny
aditívny
jún
kurdčina
kosť
Limburg
islandčiny
drieky
arménčina
apríl
dlane
abiturienti
januáre
francúzštiny
cisár
holandčina
experimentátor
genitív
histológie
internet
albánčiny
francúzština
gréčtiny
kult
dievča
dievčatá
datív
ekvivalent
kamaráti
gruzínčina
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Variety by cases in the Slovak language online
Online users

1
 1
           

         
Try something new!
Language:

Note! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Aktuální teplota Chouč, Teplice ?

Skloňovanie v slovenčine 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) Automatické skloňovanie slov Podstatné mená mužského rodu Jazyková poradňa o slove dub 3. D:Datív (komu? čomu?) 1. N:Nominatív (kto? čo?) skloňovanie slov 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Rôzne slov od prípadov 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) 5. L:Lokál (o kom? o čom?)