apríle
bieloruštiny
litovčina
december
kašmírčiny
experimentátor
inadekvátny
katalánčina
driek
apríl
arabčina
Kalkata
kašmírčina
fínčina
elektróny
dlaň
experimentátor
chybná
bielizeň
inadekvátny
bielizeň
angličtiny
dospelá
cár
bengálčiny
august
adekvátnosti
dospelé
aditívne
abnormálnosti
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Odmiana przez przypadki w języku słowackim online

Online users

2
 1
 1
           

       
Spróbuj czegoś nowego!
Język:

Uwaga! Program w trakcie konstrukcji!
Niektóre wyrazy mogą być odmieniane nieprawidłowo!
Filmy ve kterých si zahrál Bronwyn Sims ?

3. D:Datív (komu? čomu?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) Automatické skloňovanie slov 1. N:Nominatív (kto? čo?) 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Podstatné mená mužského rodu Rôzne slov od prípadov Skloňovanie v slovenčine skloňovanie slov 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Jazyková poradňa o slove dub