barmčiny
dobrý
francúzštiny
abeceda
barmčiny
kosť
argument
kazaština
adekvátne
júly
islandčiny
integrácie
júny
dievča
fínčiny
kašmírčina
Bratislavy
heslo
apríle
histológie
hrdina
dospelé
arabčiny
kult
abiturienti
gruzínčina
katalánčiny
júny
akuzatívy
argumenty
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Odmiana przez przypadki w języku słowackim online
Online users

0
           

       
Spróbuj czegoś nowego!
Język:

Uwaga! Program w trakcie konstrukcji!
Niektóre wyrazy mogą być odmieniane nieprawidłowo!
wie das Wetter in Fischach, Bayern ?

Automatické skloňovanie slov 1. N:Nominatív (kto? čo?) Podstatné mená mužského rodu 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) Jazyková poradňa o slove dub 3. D:Datív (komu? čomu?) 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) 5. L:Lokál (o kom? o čom?) skloňovanie slov Rôzne slov od prípadov 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) Skloňovanie v slovenčine