dánčiny
afanatická
degeš
aragónčiny
chlapi
Bratislavy
kórejčiny
francúzštiny
kirgizština
ekvivalenty
grónčina
dlane
Bratislava
bocian
Limburg
barmčiny
februáry
datívy
cár
ekvivalent
angličtiny
dospelí
gruzínčina
kusy
januáre
hrdina
Kalkata
frízština
datívy
bieloruštiny
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Odmiana przez przypadki w języku słowackim online

Online users

2
 1
 1
           

         
Spróbuj czegoś nowego!
Język:

Uwaga! Program w trakcie konstrukcji!
Niektóre wyrazy mogą być odmieniane nieprawidłowo!
How long do you steam fresh green beans?

3. D:Datív (komu? čomu?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) Rôzne slov od prípadov Jazyková poradňa o slove dub Podstatné mená mužského rodu 1. N:Nominatív (kto? čo?) skloňovanie slov 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Automatické skloňovanie slov 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Skloňovanie v slovenčine