semipermeabilné
popolnice
singulár
signifikantný
príklady
ženy
taliančina
slovenčiny
slovník
neadekvátny
ukrajinčiny
Žiliny
zastaralé
žezlá
meno
singulár
víkend
žezlo
šport
siloá
svetlo
svetlá
ulica
nominatívy
mesto
žubrienka
programátor
septembre
uchovávanie
oktobre
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Odmiana przez przypadki w języku słowackim onlineUwaga! Program w trakcie konstrukcji!
Niektóre wyrazy mogą być odmieniane nieprawidłowo!
What weather is in Los diaz?

Automatické skloňovanie slov 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) 1. N:Nominatív (kto? čo?) Rôzne slov od prípadov 5. L:Lokál (o kom? o čom?) 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) 3. D:Datív (komu? čomu?) Podstatné mená mužského rodu skloňovanie slov Skloňovanie v slovenčine Jazyková poradňa o slove dub 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?)