waleštiny
thajčiny
sofistikovanosť
somálčiny
turečtina
pes
taliančiny
sená
čas
vegetariánska
september
malajčina
mesiac
oblička
semipermeabilní
palica
mančina
švédčina
čínštiny
singuláre
nemčina
matka
signifikantní
čas
zastaralý
utorky
sená
semipermeabilné
zastaralé
slovenčina
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Odmiana przez przypadki w języku słowackim online
Online users

0
           

         
Spróbuj czegoś nowego!
Język:

Uwaga! Program w trakcie konstrukcji!
Niektóre wyrazy mogą być odmieniane nieprawidłowo!
¿cómo se dice en Inglés álcali ?

1. N:Nominatív (kto? čo?) skloňovanie slov 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Rôzne slov od prípadov Skloňovanie v slovenčine 3. D:Datív (komu? čomu?) 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Automatické skloňovanie slov Podstatné mená mužského rodu 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) Jazyková poradňa o slove dub