kosti
inštrumenály
apríle
abecedy
január
jazyk
litovčiny
jún
hebrejčiny
decembre
latinčiny
husi
husi
histológie
holandčina
inadekvátni
kusy
albánčiny
bieloruština
implózia
barmčina
driek
driek
argument
júny
gruzínčina
internet
apríl
implózia
holandčina
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Разнообразие по делам в словацком языке онлайнВнимание! Программа строится!
Некоторые слова могут быть склоняется правильно!
Kiedy urodził się Haase Hugo ?

3. D:Datív (komu? čomu?) 1. N:Nominatív (kto? čo?) Jazyková poradňa o slove dub Rôzne slov od prípadov skloňovanie slov 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) Skloňovanie v slovenčine Automatické skloňovanie slov 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Podstatné mená mužského rodu 2. G:Genitív (z koho? z čoho?)