oktober
rebro
ruštiny
nesúhlasy
tibetčina
turečtiny
češtiny
ruštiny
precedensy
popolnica
svahilčina
márne
macedónčiny
thajčina
noha
psi
singulár
stromy
utorky
márny
žezlo
ruštiny
vysvedčenie
seno
októbre
nepálčiny
miesto
čínska
matka
nohy
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Разнообразие по делам в словацком языке онлайн
Online users

0
           

       
Новые функции
Язык:

Внимание! Программа строится!
Некоторые слова могут быть склоняется правильно!
Teach me Swedish

Automatické skloňovanie slov 5. L:Lokál (o kom? o čom?) 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) skloňovanie slov Skloňovanie v slovenčine 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) Jazyková poradňa o slove dub 3. D:Datív (komu? čomu?) Rôzne slov od prípadov 1. N:Nominatív (kto? čo?) Podstatné mená mužského rodu 2. G:Genitív (z koho? z čoho?)