ekvivalent
adekvátni
estónčiny
kórejčiny
frízština
hrdina
albánčiny
chybné
japončina
hus
kórejčina
argument
estónčina
ekvivalent
februáry
kusy
kamarát
estónčiny
bielizne
islandčina
ekvivalent
driek
implózie
latinčina
dánčiny
japončiny
bengálčiny
implózia
bielizne
barmčiny
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Разнообразие по делам в словацком языке онлайн

Online users

0
           

         
Новые функции
Язык:

Внимание! Программа строится!
Некоторые слова могут быть склоняется правильно!
dans lequel il a joué Stefan Popkowski ?

4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) Automatické skloňovanie slov Podstatné mená mužského rodu 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Jazyková poradňa o slove dub Rôzne slov od prípadov 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Skloňovanie v slovenčine 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) 3. D:Datív (komu? čomu?) 1. N:Nominatív (kto? čo?) skloňovanie slov