singulár
moldavčina
singulár
novembre
lokály
silá
živočích
meno
práce
sloveso
návrhy
programovania
psi
moldavčina
palica
semipermeabilní
remeslá
stredy
írčiny
neadekvátna
zastaralí
nepálčina
časy
stroje
svahilčiny
zastaralí
časy
vegetariánske
obličky
tibetčina
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Разнообразие по делам в словацком языке онлайн

Online users

5
 2
 2
 1
           

         
Новые функции
Язык:

Добавить комментарий
Внимание! Программа строится!
Некоторые слова могут быть склоняется правильно!
Flowing into the Taipo ?

5. L:Lokál (o kom? o čom?) Automatické skloňovanie slov 3. D:Datív (komu? čomu?) Skloňovanie v slovenčine Jazyková poradňa o slove dub Podstatné mená mužského rodu skloňovanie slov 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Rôzne slov od prípadov 1. N:Nominatív (kto? čo?)