dánčina
driek
Kalkata
chybná
inadekvátna
heslo
kórejčina
dospelé
kusy
experimentalisti
islandčiny
abecedy
husi
degeši
kazaštiny
arabčiny
adekvátny
aditívna
frízštiny
bhutánčiny
experimentátori
litovčina
afanatickí
dievča
inadekvátna
aditívne
internety
arménčina
galčiny
drieky
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Разнообразие по делам в словацком языке онлайн
Online users

0
           

       
Новые функции
Язык:

Внимание! Программа строится!
Некоторые слова могут быть склоняется правильно!
Jaki PKB (Produkt Krajowy Brutto) ma Pakistan

skloňovanie slov 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) 1. N:Nominatív (kto? čo?) Podstatné mená mužského rodu 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) Rôzne slov od prípadov 3. D:Datív (komu? čomu?) Jazyková poradňa o slove dub Automatické skloňovanie slov 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Skloňovanie v slovenčine 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?)