katalánčiny
hebrejčina
akuzatív
driek
Bratislavy
genitívy
islandčiny
integrácia
cáry
arménčina
arabčina
histológie
abnormálnosť
chybný
internet
dobrí
dievča
december
hrdina
cár
gruzínčina
cár
kirgizštiny
bengálčiny
experimentalista
estónčina
francúzština
elektróny
Albinov
fínčiny
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Skloňovanie podstatných mien v slovenčine

Online users

0
           

       
Vyskúšajte niečo nové!
Jazyk:

Upozornenie! Program vo výstavbe!
Niektoré slová môžu byť správne ohýbané!
фильмография Lady Waks ?

Skloňovanie v slovenčine Podstatné mená mužského rodu 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Rôzne slov od prípadov 1. N:Nominatív (kto? čo?) Jazyková poradňa o slove dub 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) skloňovanie slov 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) 3. D:Datív (komu? čomu?) Automatické skloňovanie slov 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?)