zlá
svahilčiny
voda
turečtina
vody
stredy
nemčiny
turečtiny
matka
singulár
mesto
nemčina
programovanie
semipermeabilné
márny
ventilátor
zlé
veslá
veľký
popolnica
príklad
singulár
vegetariánska
návrh
rumunčina
október
soboty
slovesá
nemčina
čas
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Skloňovanie podstatných mien v slovenčine

Online users

2
 1
 1
           

         
Vyskúšajte niečo nové!
Jazyk:

Upozornenie! Program vo výstavbe!
Niektoré slová môžu byť správne ohýbané!
Przetłumacz z polskiego na białoruski bojler

Rôzne slov od prípadov 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Podstatné mená mužského rodu 3. D:Datív (komu? čomu?) Jazyková poradňa o slove dub skloňovanie slov 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Skloňovanie v slovenčine 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) Automatické skloňovanie slov 1. N:Nominatív (kto? čo?)