mesiac
tatarčiny
precedens
veľkí
žena
nominatív
veľký
nórčina
márni
národ
miesto
november
tibetčiny
ukrajinčiny
Žiliny
thajčiny
slovníky
rebro
plurály
matka
tanky
príklady
streda
srbčina
miesto
máje
palice
pondelky
srbčina
plurály
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Skloňovanie podstatných mien v slovenčine
Online users

1
 1
           

       
Vyskúšajte niečo nové!
Jazyk:

Upozornenie! Program vo výstavbe!
Niektoré slová môžu byť správne ohýbané!
nel 1965 cantavano Don't let me be misunderstood

1. N:Nominatív (kto? čo?) 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Skloňovanie v slovenčine 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Podstatné mená mužského rodu 3. D:Datív (komu? čomu?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) Rôzne slov od prípadov 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) skloňovanie slov Jazyková poradňa o slove dub Automatické skloňovanie slov