grónčina
integrácia
kosť
kirgizštiny
integrácie
ekvivalent
aragónčiny
internet
bieloruštiny
katalánčiny
francúzština
cisári
jún
albánčina
experimentalisti
dni
abiturienti
histológia
chybný
argumenty
chybní
japončiny
januáre
korytá
abnormálnosť
experimentalisti
heslá
kurdčina
deň
ligy
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Skloňovanie podstatných mien v slovenčine

Online users

0
           

       
Vyskúšajte niečo nové!
Jazyk:

Upozornenie! Program vo výstavbe!
Niektoré slová môžu byť správne ohýbané!
Z jakimi państwami graniczy Nigeria ?

Jazyková poradňa o slove dub Skloňovanie v slovenčine 1. N:Nominatív (kto? čo?) 3. D:Datív (komu? čomu?) Podstatné mená mužského rodu 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Automatické skloňovanie slov 5. L:Lokál (o kom? o čom?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) skloňovanie slov Rôzne slov od prípadov