vegetariánske
slovenčina
športy
popolnica
čínska
programovanie
lokály
otcovia
veľkí
tibetčina
žubrienky
zastaralé
vysvedčenie
roky
ženy
írčiny
vysvedčenia
sloveso
medvedice
tatarčina
taliančina
máj
márni
španielčiny
máje
siloo
nominatív
veslo
skoky
čínštiny
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Skloňovanie podstatných mien v slovenčine

Online users

0
           

       
Vyskúšajte niečo nové!
Jazyk:

Upozornenie! Program vo výstavbe!
Niektoré slová môžu byť správne ohýbané!
Kto się urodził w Radomiu ?

Skloňovanie v slovenčine 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Automatické skloňovanie slov 5. L:Lokál (o kom? o čom?) 1. N:Nominatív (kto? čo?) Jazyková poradňa o slove dub 3. D:Datív (komu? čomu?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) skloňovanie slov Rôzne slov od prípadov Podstatné mená mužského rodu 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?)