slovenčina
príklady
programovanie
češtiny
žezlo
návrhy
popolnica
mančina
marce
zastaralí
pes
žena
práce
siloo
sofistikovanosti
thajčina
žezlá
turečtiny
otec
vietnamčiny
plurály
márny
september
nórčiny
maďarčiny
švédčina
voda
silo
siloo
signifikantné
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Skloňovanie podstatných mien v slovenčine

Online users

0
           

       
Vyskúšajte niečo nové!
Jazyk:

Upozornenie! Program vo výstavbe!
Niektoré slová môžu byť správne ohýbané!
was ist das ermächtigungsgesetz

skloňovanie slov 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Podstatné mená mužského rodu 3. D:Datív (komu? čomu?) 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) Skloňovanie v slovenčine 1. N:Nominatív (kto? čo?) 5. L:Lokál (o kom? o čom?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) Jazyková poradňa o slove dub Automatické skloňovanie slov Rôzne slov od prípadov