márny
nemčiny
siloá
máj
čínština
návrhy
singuláre
plurály
mančiny
čeština
zastaralá
tatarčina
nórčina
írčina
nemčiny
palica
pivá
nesúhlas
stredy
nominatív
sofistikovanosti
novembre
tibetčiny
maďarčiny
írčiny
žena
muži
stromy
siloo
soboty
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Skloňovanie podstatných mien v slovenčine

Online users

2
 2
           

       
Vyskúšajte niečo nové!
Jazyk:

Upozornenie! Program vo výstavbe!
Niektoré slová môžu byť správne ohýbané!
what are films with Jandira Martini ?

6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Jazyková poradňa o slove dub Rôzne slov od prípadov Podstatné mená mužského rodu Automatické skloňovanie slov 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) Skloňovanie v slovenčine skloňovanie slov 3. D:Datív (komu? čomu?) 1. N:Nominatív (kto? čo?) 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?)