angličtina
dospelé
kórejčiny
augusty
kreslá
cáry
drieky
degeši
heslo
dievča
ligy
degeši
argument
latinčiny
gréčtiny
kusy
cári
apríl
datív
cáry
inštrumenál
chybné
kurdčina
inadekvátna
inadekvátny
driek
afanatické
Bratislavy
integrácie
dobré
http://Aztekium.pl/sklonovanie

SK

Variety by cases in the Slovak language onlineNote! Program under construction!
Some words can be inflected incorrectly!
Jak otworzyć plik .mpf

Jazyková poradňa o slove dub 2. G:Genitív (z koho? z čoho?) 3. D:Datív (komu? čomu?) 1. N:Nominatív (kto? čo?) 6. I:Inštrumentál (s kým? čím?) Automatické skloňovanie slov skloňovanie slov 4. A:Akuzatív (vidím koho? čo?) Skloňovanie v slovenčine Rôzne slov od prípadov 5. L:Lokál (o kom? o čom?) Podstatné mená mužského rodu