http://Aztekium.pl/syn Synonymá

Synonymá


           
Vyskúšajte niečo nové!

-
občerstvujúci chválitebný nájomník okolnosť súvzťažný
ubehnúť utešený zľaviť debatovať cyklický
zadusiť sa spadať hanbiť sa opak tiecť
pripojiť sa vláda výbava skôr presunúť sa
korenie chodiť somár (vulg.) poštipnutie hlásenie
týrať poručník hlasne podiv hrádza
synonymá synonymá cz synonyma přáklady synonymá online synonymá preklad synonymá v angličtine synonymá test anglické synonymá online synonymá a antonymá synonymá antonymá homonymá paronymá synonymá sk synonymá antonymá homonymá