Link:


Testy matematyczne online

Wybierz jedną z opcji

Testy z matematyki online

Jest to strona z testami matematycznymi, gdzie szybko i w prosty sposób można nauczyć się matematyki.

Jak rozpocząć?

W menu z lewej strony są umieszczone kategorie testów. Wystarczy wybrać odpowiednią kategorię, a następnie test i już można uzupełniać działania. 
Testy można wykonywać na dwa sposoby. Albo od razu uzupełniamy wszystkie pola i klikamy sprawdź. Taki sposób może być używany w szkołach. Uczniowie wypełniają odpowiedni test a następnie klikają przycisk sprawdź w obecności nauczyciela. Ostatecznie naciśnięcie przycisku sprawdź pokaże właściwą punktację, liczbę pomyłek i wynik testu. 
Drugi sposób, to klikanie sprawdź po uzupełnieniu pojedynczego pola. Ten sposób używamy raczej do nauki. 

Nie ma znaczenia który sposób wybierzemy, ale jeżeli zależy nam na czasie, to lepiej używać sposobu pierwszego. 

Wydruk szablonu

Jeżeli potrzebujemy test w formie papierowej, możemy to uzyskać przyciskiem "drukuj szablon". Aby to uzyskać wystarczy kliknąć w menu, na odpowiednim teście. (można kliknąć kilka razy, w celu wylosowania odpowiednich zadań). Następnie przyciskamy przycisk "Drukuj szablon". Powinien się wydrukować pusty szablon z polami do uzupełnienia. 
Wzór takiego sprawdzianu możemy również uzyskać klikając symbol drukarki obok właściwego testu.

Kto może zapisać się w rankingu?

Dla każdego testu istnieje niezależny ranking. Aby zapisać się w rankingu nie wystarczy poprawnie wypełnić testu. Nie można również popełnić ani jednej pomyłki. Osoby, które popełniły pomyłkę, nie mogą zapisać się w rankingu. 

Link do testu

Aby uzyskać link do właściwego testu należy kliknąć na teście a następnie skopiować adres z pola "Link" pod spodem Menu głównego. 

 

Dodawanie
Dodawanie liczb
Dodawanie liczb do 10
Dodawanie liczb do 20
Dodawanie liczb do 50
Dodawanie liczb do 100
Dodawanie liczb trzycyfrowych
Dodawanie liczb całkowitych
Uzupełnianie dodawania do 10
Uzupełnianie dodawania do 20
Uzupełnianie dodawania do 50
Uzupełnianie dodawania do 100
Uzupełnianie dodawania liczb trzycyfrowych
Uzupełnianie dodawania liczb całkowitych
Dodawanie pisemne
Dodawanie pisemne 2 liczb
Dodawanie pisemne 3 liczb
Dodawanie ułamków
Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków dziesiętnych
Dodawanie wielu liczb
Dodawanie 3 cyfr
Dodawanie 5 cyfr
Dodawanie 9 cyfr
Odejmowanie
Odejmowanie liczb
Odejmowanie liczb do 10
Odejmowanie liczb do 20
Odejmowanie liczb do 50
Odejmowanie liczb do 100
Odejmowanie liczb trzycyfrowych
Odejmowanie liczb całkowitych
Uzupełnianie odejmowania do 10
Uzupełnianie odejmowania do 20
Uzupełnianie odejmowania do 50
Uzupełnianie odejmowania do 100
Uzupełnianie odejmowania trzycyfrowych
Uzupełnianie odejmowania liczb całkowitych
Odejmowanie wielu liczb
Odejmowanie 3 cyfr
Odejmowanie 5 cyfr
Odejmowanie 9 cyfr
Mnożenie
Tabliczka mnożenia
Tabliczka mnożenia do 100
Tabliczka mnożenia (4,6,7,8,9)
Mnożenie liczb
Mnożenie liczb do 10
Mnożenie liczb do 20
Mnożenie liczb do 50
Mnożenie liczb do 100
Mnożenie liczb do 144
Mnożenie liczb całkowitych
Uzupełnianie mnożenia do 10
Uzupełnianie mnożenia do 20
Uzupełnianie mnożenia do 50
Uzupełnianie mnożenia do 100
Uzupełnianie mnożenia do 144
Uzupełnianie mnożenia liczb całkowitych
Mistrz tabliczki mnożenia
Piramida mnożenia
Mnożenie jednym kliknięciem
Dzielenie
Dzielenie liczb
Dzielenie liczb do 10
Dzielenie liczb do 20
Dzielenie liczb do 50
Dzielenie liczb do 100
Dzielenie liczb do 144
Dzielenie liczb całkowitych
Uzupełnianie dzielenia do 10
Uzupełnianie dzielenia do 20
Uzupełnianie dzielenia do 50
Uzupełnianie dzielenia do 100
Uzupełnianie dzielenia do 144
Uzupełnianie dzielenia liczb całkowitych
Mistrz tabliczki dzielenia
Dodawanie i odejmowanie
Dodawanie i odejmowanie liczb
Dodawanie i odejmowanie liczb do 10
Dodawanie i odejmowanie liczb do 20
Dodawanie i odejmowanie liczb do 50
Dodawanie i odejmowanie liczb do 100
Dodawanie i odejmowanie liczb do 1000
Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych
Dodawanie i odejmowanie wielu liczb
Dodawanie i odejmowanie 3 cyfr
Dodawanie i odejmowanie 5 cyfr
Dodawanie i odejmowanie 9 cyfr
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie i dzielenie liczb
Mnożenie i dzielenie liczb do 10
Mnożenie i dzielenie liczb do 20
Mnożenie i dzielenie liczb do 50
Mnożenie i dzielenie liczb do 100
Mnożenie i dzielenie liczb do 144
Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych
Wszystkie rodzaje działań
Działania na liczbach
Działania na liczbach do 10
Działania na liczbach do 20
Działania na liczbach do 50
Działania na liczbach do 100
Działania na liczbach do 144
Działania na liczbach całkowitych
Kolejność wykonywania działań
Inne
Działania na ułamkach
Określ jaki to ułamek
Liczby rzymskie
Zamiana liczb arabskich na rzymskie do 10
Zamiana liczb rzymskich na arabskie do 10
Zamiana liczb arabskich na rzymskie do 100
Zamiana liczb rzymskich na arabskie do 100
Zamiana liczb arabskich na rzymskie do 1000
Zamiana liczb rzymskich na arabskie do 1000
Jaki to miesiąc?
Zapisz miesiąc liczbami rzymskimi
Nauka na zegarze online
Którą godzinę wskazuje zegar?
Procenty
Oblicz procent z liczby (poziom 1)
Oblicz procent z liczby (poziom 2)
Jaki to procent?
Z jakiej liczby to procent?
Działania na procentach
Co jest większe
Procenty
Poziom podstawowy
Ile procent zaznaczono na rysunku
Oblicz procent z liczby
Jaki to procent?
Z jakiej liczby to jest procent?
Obliczanie procentów (różne zadania)
Poziom zaawansowany
Oblicz procent z liczby
Jaki to procent?
Z jakiej liczby to jest procent?
Obliczanie procentów (różne zadania)
Ułamki
Ułamki - poziom podstawowy
Dodawanie ułamków zwykłych
Odejmowanie ułamków zwykłych
Mnożenie ułamków zwykłych
Dzielenie ułamków zwykłych
Ułamki - poziom zaawansowany
Działania na ułamkach zwykłych
PDF do wydrukowania
Dodawanie
Dodawanie w zakresie 10
Dodawanie w zakresie 20
Dodawanie w zakresie 30
Dodawanie w zakresie 50
Dodawanie pisemne do wydruku
Dodawanie ułamków
Odejmowanie
Odejmowanie w zakresie 10
Odejmowanie w zakresie 20
Odejmowanie w zakresie 30
Odejmowanie w zakresie 50
Odejmowanie ułamków
Odejmowanie pisemne
Mnożenie
Mnożenie w zakresie 10
Mnożenie w zakresie 20
Mnożenie w zakresie 30
Mnożenie w zakresie 50
Mnożenie w zakresie 100
Mnożenie ułamków
Mnożenie pisemne
Dzielenie
Dzielenie w zakresie 30
Dzielenie w zakresie 100
Dzielenie ułamków
Dzielenie pisemne
Dodawanie i odejmowanie
Dodawanie i odejmowanie do 10
Dodawanie i odejmowanie do 20
Mnożenie i dzielenie
Mnożenie i dzielenie do 100
Ułamki
Jaki to ułamek
Skracanie ułamków
Procenty
testy z matematyki test szóstoklasisty z matematyki online testy z matematyki klasa 3 matematyka testy klasa 5 zadania z matematyki klasa 7 matematyka testy klasa 8 matematyka testy klasa 7 testy matematyczne klasa 6 matematyka testy osmoklasisty testy z matematyki klasa 4 zadania z matematyki gimnazjum testy z matematyki klasa 6 testy matematyczne klasa 1 testy z matematyki online matura zadania z matematyki klasa 5 matematyka testy gimnazjalne testy z matematyki klasa 8 testy z matematyki online matematyka testy online testy matematyczne klasa 5