Link


Testy matematyczne online

Wybierz jedną z opcji

Testy z matematyki online

Jest to strona z testami matematycznymi, gdzie szybko i w prosty sposób można nauczyć się matematyki. Szeroki wybór testów z różnych dziedzin matematyki. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.


Jak rozpocząć?

W menu z lewej strony są umieszczone kategorie testów. Wystarczy wybrać odpowiednią kategorię, a następnie test i już można uzupełniać działania. 
Testy można wykonywać na dwa sposoby. Albo od razu uzupełniamy wszystkie pola i klikamy sprawdź. Taki sposób może być używany w szkołach. Uczniowie wypełniają odpowiedni test a następnie klikają przycisk sprawdź w obecności nauczyciela. Ostatecznie naciśnięcie przycisku sprawdź pokaże właściwą punktację, liczbę pomyłek i wynik testu. 
Drugi sposób, to klikanie sprawdź po uzupełnieniu pojedynczego pola. Ten sposób używamy raczej do nauki. 

Nie ma znaczenia który sposób wybierzemy, ale jeżeli zależy nam na czasie, to lepiej używać sposobu pierwszego. 

Wydruk szablonu

Jeżeli potrzebujemy test w formie papierowej, możemy to uzyskać przyciskiem "drukuj szablon". Aby to uzyskać wystarczy kliknąć w menu, na odpowiednim teście. (można kliknąć kilka razy, w celu wylosowania odpowiednich zadań). Następnie przyciskamy przycisk "Drukuj szablon". Powinien się wydrukować pusty szablon z polami do uzupełnienia. 
Wzór takiego sprawdzianu możemy również uzyskać klikając symbol drukarki obok właściwego testu.

Kto może zapisać się w rankingu?

Dla każdego testu istnieje niezależny ranking. Aby zapisać się w rankingu nie wystarczy poprawnie wypełnić testu. Nie można również popełnić ani jednej pomyłki. Osoby, które popełniły pomyłkę, nie mogą zapisać się w rankingu. 

Link do testu

Aby uzyskać link do właściwego testu należy kliknąć na teście a następnie skopiować adres z pola "Link" pod spodem Menu głównego. 

Testy matematyczne online

Dodawanie

Dodawanie liczb

Dodawanie liczb do 10
Dodawanie liczb do 20
Dodawanie liczb do 50
Dodawanie liczb do 100
Dodawanie liczb trzycyfrowych
Dodawanie liczb całkowitych
Uzupełnianie dodawania do 10
Uzupełnianie dodawania do 20
Uzupełnianie dodawania do 50
Uzupełnianie dodawania do 100
Uzupełnianie dodawania liczb trzycyfrowych
Uzupełnianie dodawania liczb całkowitych

Dodawanie pisemne

Dodawanie pisemne 2 liczb
Dodawanie pisemne 3 liczb
Dodawanie ułamków
Dodawanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie wielu liczb

Dodawanie 3 cyfr
Dodawanie 5 cyfr
Dodawanie 9 cyfr

Odejmowanie

Odejmowanie liczb

Odejmowanie liczb do 10
Odejmowanie liczb do 20
Odejmowanie liczb do 50
Odejmowanie liczb do 100
Odejmowanie liczb trzycyfrowych
Odejmowanie liczb całkowitych
Uzupełnianie odejmowania do 10
Uzupełnianie odejmowania do 20
Uzupełnianie odejmowania do 50
Uzupełnianie odejmowania do 100
Uzupełnianie odejmowania trzycyfrowych
Uzupełnianie odejmowania liczb całkowitych

Odejmowanie wielu liczb

Odejmowanie 3 cyfr
Odejmowanie 5 cyfr
Odejmowanie 9 cyfr

Mnożenie

Tabliczka mnożenia

Tabliczka mnożenia do 100
Tabliczka mnożenia (4,6,7,8,9)

Mnożenie liczb

Mnożenie liczb do 10
Mnożenie liczb do 20
Mnożenie liczb do 50
Mnożenie liczb do 100
Mnożenie liczb do 144
Mnożenie liczb całkowitych
Uzupełnianie mnożenia do 10
Uzupełnianie mnożenia do 20
Uzupełnianie mnożenia do 50
Uzupełnianie mnożenia do 100
Uzupełnianie mnożenia do 144
Uzupełnianie mnożenia liczb całkowitych

Mistrz tabliczki mnożenia

Piramida mnożenia

Mnożenie jednym kliknięciem

Dzielenie

Dzielenie liczb

Dzielenie liczb do 10
Dzielenie liczb do 20
Dzielenie liczb do 50
Dzielenie liczb do 100
Dzielenie liczb do 144
Dzielenie liczb całkowitych
Uzupełnianie dzielenia do 10
Uzupełnianie dzielenia do 20
Uzupełnianie dzielenia do 50
Uzupełnianie dzielenia do 100
Uzupełnianie dzielenia do 144
Uzupełnianie dzielenia liczb całkowitych

Mistrz tabliczki dzielenia

Dodawanie i odejmowanie

Dodawanie i odejmowanie liczb

Dodawanie i odejmowanie liczb do 10
Dodawanie i odejmowanie liczb do 20
Dodawanie i odejmowanie liczb do 50
Dodawanie i odejmowanie liczb do 100
Dodawanie i odejmowanie liczb do 1000
Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych

Dodawanie i odejmowanie wielu liczb

Dodawanie i odejmowanie 3 cyfr
Dodawanie i odejmowanie 5 cyfr
Dodawanie i odejmowanie 9 cyfr

Mnożenie i dzielenie

Mnożenie i dzielenie liczb

Mnożenie i dzielenie liczb do 10
Mnożenie i dzielenie liczb do 20
Mnożenie i dzielenie liczb do 50
Mnożenie i dzielenie liczb do 100
Mnożenie i dzielenie liczb do 144
Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych

Wszystkie rodzaje działań

Działania na liczbach

Działania na liczbach do 10
Działania na liczbach do 20
Działania na liczbach do 50
Działania na liczbach do 100
Działania na liczbach do 144
Działania na liczbach całkowitych
Kolejność wykonywania działań

Inne

Działania na ułamkach

Określ jaki to ułamek

Liczby rzymskie

Zamiana liczb arabskich na rzymskie do 10
Zamiana liczb rzymskich na arabskie do 10
Zamiana liczb arabskich na rzymskie do 100
Zamiana liczb rzymskich na arabskie do 100
Zamiana liczb arabskich na rzymskie do 1000
Zamiana liczb rzymskich na arabskie do 1000
Jaki to miesiąc?
Zapisz miesiąc liczbami rzymskimi

Nauka na zegarze online

Którą godzinę wskazuje zegar?
Procenty
Oblicz procent z liczby (poziom 1)
Oblicz procent z liczby (poziom 2)
Jaki to procent?
Z jakiej liczby to procent?
Działania na procentach
Co jest większe

Procenty

Poziom podstawowy

Ile procent zaznaczono na rysunku
Oblicz procent z liczby
Jaki to procent?
Z jakiej liczby to jest procent?
Obliczanie procentów (różne zadania)

Poziom zaawansowany

Oblicz procent z liczby
Jaki to procent?
Z jakiej liczby to jest procent?
Obliczanie procentów (różne zadania)

Ułamki

Ułamki - poziom podstawowy

Dodawanie ułamków zwykłych
Odejmowanie ułamków zwykłych
Mnożenie ułamków zwykłych
Dzielenie ułamków zwykłych

Ułamki - poziom zaawansowany

Działania na ułamkach zwykłych

PDF do wydrukowania

Dodawanie

Dodawanie w zakresie 10
Dodawanie w zakresie 20
Dodawanie w zakresie 30
Dodawanie w zakresie 50
Dodawanie pisemne do wydruku
Dodawanie ułamków

Odejmowanie

Odejmowanie w zakresie 10
Odejmowanie w zakresie 20
Odejmowanie w zakresie 30
Odejmowanie w zakresie 50
Odejmowanie ułamków
Odejmowanie pisemne

Mnożenie

Mnożenie w zakresie 10
Mnożenie w zakresie 20
Mnożenie w zakresie 30
Mnożenie w zakresie 50
Mnożenie w zakresie 100
Mnożenie ułamków
Mnożenie pisemne

Dzielenie

Dzielenie w zakresie 30
Dzielenie w zakresie 100
Dzielenie ułamków
Dzielenie pisemne

Dodawanie i odejmowanie

Dodawanie i odejmowanie do 10
Dodawanie i odejmowanie do 20

Mnożenie i dzielenie

Mnożenie i dzielenie do 100

Ułamki

Jaki to ułamek
Skracanie ułamków

Procenty

testy z matematyki klasa 4 testy z matematyki klasa 2 matematyka testy klasa 8 test szóstoklasisty z matematyki online zadania z matematyki klasa 2 testy z matematyki klasa 8 testy z matematyki online matura testy z matematyki online gimnazjum zadania z matematyki gimnazjum testy matematyczne klasa 8 matematyka testy test z matematyki online gimnazjum testy matematyczne klasa 6 testy matematyczne klasa 1 matematyka testy osmoklasisty zadania z matematyki klasa 3 testy matematyczne klasa 4 testy matematyczne klasa 7 matematyka testy klasa 4 testy z matematyki klasa 6 pdf