Edytor tekstu online - Narzędzia programisty i webmasteraTexter2 - Edytor tekstu online - Narzędzia programisty i webmastera
 Wyrazy:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tekst główny: Pracuj tylko na kolumnie nr od znaku do znaku
X: Y:
Używaj symboli: \t \n
.
***

Separator wyrazów:
Separator kolumn:


Ilość kolumn:  1 
Ilość wierszy:  0 
Ilość tab-ów:  0 
Ilość spacji:  0 
Ilość wyrazów:  0 
Ilość znaków:  0 A. Zamienianie
A1. Zamień wszystko w tekście z X na Y (Funkcja zamienia wszystkie ciągi znaków X na ciągi znaków Y (w całym tekście))
A2. Zamień wszystkie wyrazy kończące się na X na Y (Funkcja zamienia wszystkie wyrazy z końcówką X na treść w polu Y)
A3. Zamień wszystkie wyrazy zaczynające się na X na Y (Funkcja zamienia wszystkie wyrazy rozpoczynające się od X na treść w polu Y)
A4. Zamień wszystkie wyrazy zawierające wyraz X na Y (Funkcja zamienia wszystkie wyrazy zawierające wyraz z pola X na wyraz z pola Y)
A5. Zamień wszystkie powyższe wyrazy na Y (Zamienia w tekście wszystkie wyrazy z powyższej listy na wyraz z pola Y)
A6. Zamień wszystkie wyrazy z powyższymi końcówkami na Y (Zamienia wszystkie wyrazy, które mają wyżej wymienione końcówki na wartość w polu Y)
A7. Zamień wszystkie wyrazy z powyższymi początkami na Y (Zamienia wszystkie wyrazy, które mają wyżej wymienione początki na wartość w polu Y)
A8. Zamień wszystkie wyrazy zawierające powyższe ciągi na Y (Zamienia wszystkie wyrazy, które zawierają powyższe ciągi znaków na wyraz Y)

B. Pozostawianie
B1. Pozostaw linie zawierające którykolwiek z powyższych wyrazów (Funkcja pozostawia linie, w których występuje którykolwiek z wyrazów zawartych na powyższej liście)
B2. Pozostaw linie zawierające wszystkie powyższe wyrazy (Funkcja pozostawia linie, które zawierają wszystkie wyrazy z powyższej listy)
B3. Pozostaw linie które nie zawierają powyższych wyrazów (Funkcja pozostawia linie, które nie zawierają wszystkich wyrazów z powyższej listy)
B4. Pozostaw linie zaczynające się od powyższych wyrazów (Funkcja pozostawia tylko te linie, które zaczynają się od któregokolwiek z wyrazów z powyższej listy)
B5. Pozostaw linie kończące się na jeden z powyższych wyrazów (Funkcja pozostawia tylko te linie, które kończą się na jeden z powyższych wyrazów)
B6. Pozostaw tylko X pierwszych znaków każdej linii (Pozostawia tylko np 5 pierwszych znaków każdego wiersza)
B7. Pozostaw tylko Y ostatnich znaków każdej linii (Pozostawia tylko np 5 ostatnich znaków każdego wiersza)
B8. Pozostaw tylko X pierwszych wyrazów każdego wiersza (Pozostawia tylko np 5 pierwszych wyrazów każdego wiersza)
B9. Pozostaw tylko Y ostatnich wyrazów każdego wiersza (Pozostawia tylko np 5 ostatnich wyrazów każdego wiersza)
B10. Pozostaw linie zawierające którykolwiek wyraz pomiędzy znakami X i Y (Funkcja pozostawia tylko te linie, które pomiędzy znakami X i Y zawierają którykolwiek z powyższych wyrazów)
B11. Pozostaw linie zawierające wszystkie powyższe wyrazy pomiędzy znakami X i Y (Funkcja pozostawia tylko te linie, które pomiędzy znakami X i Y zawierają wszystkie powyższe wyrazy)
B12. Pozostaw wyrazy zawierające wszystkie powyższe znaki (Funkcja pozostawia te wyrazy w liniach, które zawierają wszystkie powyższe znaki)
B13. Pozostaw wyrazy zawierające którykolwiek powyższy znak (Funkcja pozostawia te wyrazy w liniach, które zawierają którykolwiek z powyższych znaków)
B14. Pozostaw wyrazy nie zawierające powyższych znaków (Funkcja pozostawia te wyrazy w liniach, które nie zawierają powyższych znaków)
B15. Pozostaw tylko powtarzające się linie (Funkcja pozostawia tylko te linie, które mają duplikaty)

C. Usuwanie
C1. Usuń linie zawierające którykolwiek z powyższych wyrazów (Funkcja usuwa linie, które zawierają przynajmniej jeden z powyższych wyrazów)
C2. Usuń linie zawierające wszystkie powyższe wyrazy (Funkcja usuwa linie, które zawierają wszystkie wyrazy z powyższej listy)
C3. Usuń linie zaczynające się na jeden z powyższych wyrazów (Usuwa wszystkie linie, które rozpoczynają się od któregokolwiek wyrazu z powyższej listy)
C4. Usuń linie kończące się na jeden z powyższych wyrazów (Usuwa wszystkie linie, które kończą się na jeden z powyższych wyrazów)
C5. Usuń duplikaty całych wierszy (całych linii) (Funkcja usuwa identyczne wiersze z tekstu)
C6. Usuń duplikaty wyrazów w jednym wierszu (linii) (Funkcja usuwa wszystkie duplikaty wyrazów z danego wiersza)
C7. Usuń duplikaty wyrazów w całym tekście (Funkcja usuwa z całego tekstu wszystkie duplikaty pojedynczych wyrazów)
C8. Usuń wielokrotne akapity (puste linie) (Usuwa wielokrotnie występujące akapity (znaki końca wiersza))
C9. Usuń wielokrotne tabulatory (Usuwa wielokrotne tabulatory z tekstu)
C10. Usuń wielokrotne spacje (Usuwa wielokrotne spacje z tekstu)
C11. Usuń puste linie (zawierające białe znaki) (Usuwa puste linie, ale również te ze spacjami, tabulatorami)
C12. Usuń kod HTML z tekstu (Usuwa z tekstu kod HTML)
C13. Usuń samotne spacje (Usuwa spacje znajdujące się blisko tabulatora, blisko początku wiersza i blisko końca wiersza)
C14. Usuń samotne tabulatory (Usuwa tabulatory blisko spacji, blisko końca wiersza i blisko początku wiersza)
C15. Usuń znaki od X do Y w całym tekście (Usuwa zakres znaków od X do Y w całym tekście)
C16. Usuń kolumnę numer X (Usuwa kolumnę o numerze określonym w polu X)
C17. Usuń linie zawierające którykolwiek wyraz pomiędzy znakami X i Y (Funkcja usuwa tylko te linie, które pomiędzy znakami X i Y zawierają którykolwiek z powyższych wyrazów)
C18. Usuń linie zawierające wszystkie wyrazy pomiędzy znakami X i Y (Funkcja usuwa tylko te linie, które pomiędzy znakami X i Y zawierają wszystkie powyższe wyrazy)
C19. Usuń treść pomiędzy znakami X i Y jeżeli zawarty jest wewnątrz którykolwiek z wyrazów (Usuwa zawartość od znaku X do Y tylko wtedy, gdy występuje tam którykolwiek z podanych wyrazów)
C20. Usuń treść pomiędzy znakami X i Y jeżeli nie jest zawarty wewnątrz żaden z wyrazów (Usuwa zawartość od znaku X do Y tylko wtedy, gdy pomiędzy nie występuje żaden z wyrazów)

D. Obcinanie     
D1. Obetnij X pierwszych znaków każdego wiersza (Obcina określoną ilość pierwszych znaków każdego wiersza)
D2. Obetnij Y ostatnich znaków każdego wiersza (Obcina określoną ilość ostatnich znaków każdego wiersza.)
D3. Obetnij X pierwszych i Y ostatnich znaków wiersza (Obcina określoną liczbę pierwszych i ostatnich znaków każdego wiersza)
D4. Obetnij X pierwszych i Y ostatnich wyrazów wiersza (Obcina określoną liczbę pierwszych i ostatnich wyrazów każdego wiersza)
D5. Obetnij wiersz od znaku X do znaku Y (Obcina zawartość wiersza od X do Y)

E. Dodawanie     
E1. Dodaj ciąg znaków X na początku każdego wiersza (Dodaje na początku każdego wiersza określony w X ciąg znaków lub wyraz)
E2. Dodaj ciąg znaków Y na końcu każdego wiersza (Dodaje na końcu każdego wiersza określony w Y ciąg znaków lub wyraz)
E3. Dodaj ciąg znaków X na początku a Y na końcu każdego wiersza (Dodaje określone w X i Y wyrazy na początku i na końcu każdego wiersza)

F. Kopiowanie     
F1. Kopiuj treść wiersza do pustych wierszy poniżej (Jeżeli poniższe wiersze są puste, to kopiuje do nich istniejący, niepusty wiersz)
F2. Kopiuj treść wiersza do pustych wierszy powyżej (Jeżeli wiersze są puste, to kopiuje do nich pierwszy najniżej położony pełny wiersz)

G. Numerowanie     
G1. Numeruj wiersze rosnąco od 1 (Numeruje wiersze rosnąco zaczynając od 1.)
G2. Numeruj wiersze rosnąco od X (separator Y) (Numeruje wiersze rosnąco zaczynając od liczby podanej w polu X z separatorem podanym w Y)
G3. Numeruj wiersze malejąco do 1 (Numeruje wiersze malejąco kończąc na 1)
G4. Numeruj wiersze malejąco do X (separator Y) (Numeruje wiersze malejąco kończąc na określonej liczbie w polu X z separatorem podanym w Y)

H. Sortowanie     
H1. Sortuj alfabetycznie rosnąco (Sortuje wiersze alfabetycznie, rosnąco)
H2. Sortuj alfabetycznie malejąco (Sortuje wiersze alfabetycznie, malejąco)
H3. Sortuj ilościowo rosnąco (Sortuje wiersze wg ilości znaków, rosnąco)
H4. Sortuj ilościowo malejąco (Sortuje wiersze wg ilości znaków, malejąco)
H5. Sortuj wartościami rosnąco (Sortuje wiersze wg wartości na pierwszej pozycji wiersza, rosnąco)
H6. Sortuj wartościami malejąco (Sortuje wiersze wg wartości na pierwszej pozycji wiersza, malejąco)
H7. Sortuj alfabetycznie wg kolumny nr X (Sortuje wiersze alfabetycznie rosnąco według numeru kolumny podanej w polu X)
H8. Sortuj ilościowo wg kolumny nr X (Sortuje wiersze ilościowo rosnąco według numeru kolumny podanej w polu X)
H9. Sortuj wartościami wg kolumny nr X (Sortuje wiersze rosnąco według wartości w kolumnie X)
H10. Odwróć kolejność wierszy (Ustawia w odwrotnej kolejności wszystkie wiersze (linie))
H11. Odwróć kolejność wyrazów w wierszu (Odwraca kolejność wyrazów każdego wiersza)
H12. Odwróć kolejność znaków w wierszu (Odwraca kolejność znaków każdego wiersza)
H13. Odwróć kolejność kolumn (Ustawia kolumny w odwrotnej kolejności)

I. Szyfrowanie     
I1. Zaszyfruj tekst wg kluczy X i Y (Szyfruje tekst wg kluczy X i Y)
I2. Rozszyfruj tekst wg kluczy X i Y (Rozszyfrowuje tekst wg kluczy X i Y)
I3. Zaszyfruj "Crazy1" (Ƒõńț țȫ ţℏє ℱÚÑŃΥ çô₥ӎëҋţš!)

J. Pozyskiwanie     
J1. Pozyskaj z HTML tylko adresy odsyłaczy (linków) (Pozyskuje z tekstu tylko zwykłe odsyłacze (linki))
J2. Pozyskaj z HTML tylko adresy obrazków (Pozyskuje z tekstu tylko odsyłacze do obrazków)
J3. Pozyskaj z HTML wszystkie rodzaje odsyłaczy (Pozyskuje z tekstu wszystkie rodzaje odsyłaczy)
J4. Pozyskaj z HTML adresy e-mail (Pozyskuje z tekstu wszystkie adresy e-mail)
J5. Pozyskaj z tekstu tylko wyrazy w cudzysłowie „X” »X« «X» ‚X’ ‘X’ ‛X’ "X" (Pozyskuje z tekstu tylko wyrazy zawarte w cudzysłowie)
J6. Pozyskaj z tekstu tylko zawarte między znakami X i Y (Pozyskuje z tekstu tylko wyrazy zawierające się od znaku X do znaku Y (bez tych znaków))
J7. Pozyskaj z tekstu tylko liczby i cyfry (Pozyskuje z tekstu tylko liczby i cyfry)
J8. Pozyskaj z tekstu tylko rzeczowniki (Pozyskuje z tekstu tylko rzeczowniki)
J9. Pozyskaj z tekstu tylko czasowniki (Pozyskuje z tekstu tylko czasowniki)
J10. Pozyskaj z tekstu tylko przymiotniki (Pozyskuje z tekstu tylko przymiotniki)
J11. Pozyskaj z tekstu tylko przysłówki (Pozyskuje z tekstu tylko przysłówki)
J12. Odmień przez przypadki (PL) (Odmienia listę wyrazów przez przypadki)
J13. Pozyskaj tylko wyrazy (Pozyskuje tylko wyrazy, bez cyfr i znaków specjalnych)

K. Kolumny     
K1. Przesuń kolumnę numer X w prawo (Przesuwa w prawo kolumnę o numerze określonym w polu X)
K2. Przesuń kolumnę numer X w lewo (Przesuwa w lewo kolumnę o numerze określonym w polu X)
K3. Wstaw kolumnę powyższych wyrazów na początku (Wstawia kolumnę powyższych wyrazów jako pierwszą kolumnę w tekście)
K4. Wstaw kolumnę powyższych wyrazów na końcu (Wstawia kolumnę powyższych wyrazów jako ostatnią kolumnę tekstu)
K5. Wstaw kolumnę powyższych wyrazów na pozycji X (Wstawia kolumnę powyższych wyrazów do kolumny o numerze podanym w polu X)
K6. Przesuń kolumnę nr X o Y pozycji na dół (Przesuwa wszystkie wyrazy kolumny nr X o Y pozycji w dół)
K7. Przesuń kolumnę nr X o Y pozycji do góry (Przesuwa wszystkie wyrazy kolumny nr X o Y pozycji do góry)
K8. Zamień miejscami kolumny X i Y (Funkcja zamienia miejscami kolumny o numerach X i Y)

L. Konwertowanie     
L1. Wszystko dużymi literami [aaa] (Funkcja zamienia wszystkie wyrazy w tekście wielkimi literami)
L2. Wszystko małymi literami [AAA] (Funkcja zamienia wszystkie wyrazy w tekście małymi literami)
L3. Wszystkie wiersze z dużej litery [Aaa] (Funkcja ustawia wszystkie wiersze od dużej litery)
L4. Wszystkie wyrazy z dużej litery [Aaa] (Funkcja ustawia wszystkie wyrazy tekstu z dużej litery)
L5. Konwertuj do QWERTY (ś>s ń>n Ą>A) (Zamienia wszystkie znaki na anglojęzyczne np ś>s ń>n Ą>A)
L6. Odwróć wielkość liter [aAa > AaA] (Ustawia duże i małe litery odwrotnie jak są)
L7. Konwertuj tekst do standardu kodowania XXX (Koduje tekst do standardu XXX)