เครื่องคำนวณหน่วย

เครื่องคิดเลขอุณหภูมิ

อุณหภูมิ คือการวัดค่าเฉลี่ยของพลังงานจลน์ของอนุภาคในสสารใด ๆ ซึ่งสอดคล้องกับความร้อนหรือเย็นของสสารนั้น
................

ตัวแปลงน้ำหนัก

มวล เป็นคุณสมบัติหนึ่งของวัตถุ ที่บ่งบอกปริมาณของสสารที่วัตถุนั้นมี มวลเป็นแนวคิดหลักอันเป็นหัวใจของกลศาสตร์แบบดั้งเดิม รวมไปถึงแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง
................

ตัวแปลงความยาว

ความยาว คือ ปริมาณของรูปหนึ่งมิติ หรือ มิติตามแนวยาวของวัตถุใด ๆ ความยาวของของสิ่งหนึ่งคือระยะทาง (หรือการกระจัด) จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด ซึ่งเป็นการขยายเชิงเส้นตรงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ความยาวอาจมีความหมายแยกออกจากความสูง ซึ่งเป็นการขยายตามแนวดิ่ง และความกว้าง ซึ่งเป็นระยะทางจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง เช่นวัดจากมุมข้างซ้ายไปยังมุมข้างขวาผ่านวัตถุเป็นต้น ในทางวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรม คำว่า ความยาว นี้มีความหมายเหมือนกับ ระยะทาง และย่อด้วยอักษร l หรือ L (แอล) หรือสัญลักษณ์คล้ายแอล ℓ
................

ตัวแปลงพื้นที่

พื้นที่ คือ ปริมาณของพื้นผิวหรือรูปร่างสองมิติ ที่แสดงถึงขอบเขตเนื้อที่ในแนวแผ่นระนาบ พื้นที่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นจำนวนวัสดุที่หนาขนาดหนึ่งเท่าที่จำเป็นที่จะประกอบขึ้นเป็นรูปร่าง หรือปริมาณสีทาเท่าที่จำเป็นที่จะทาผิวหน้าในครั้งเดียว พื้นที่เป็นมโนทัศน์ในสองมิติที่คล้ายคลึงกับความยาวของเส้นโค้งในหนึ่งมิติ หรือปริมาตรของทรงตันในสามมิติ
................

ตัวแปลงปริมาณ

ปริมาตร หมายถึง ปริมาณของปริภูมิหรือรูปทรงสามมิติ ซึ่งยึดถือหรือบรรจุอยู่ในภาชนะไม่ว่าจะสถานะใดๆก็ตาม บ่อยครั้งที่ปริมาตรระบุปริมาณเป็นตัวเลขโดยใช้หน่วยกำกับ เช่นลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นหน่วยอนุพันธ์เอสไอ นอกจากนี้ยังเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ปริมาตรของภาชนะคือ ความจุ ของภาชนะ เช่นปริมาณของของไหล (ของเหลวหรือแก๊ส) ที่ภาชนะนั้นสามารถบรรจุได้ มากกว่าจะหมายถึงปริมาณเนื้อวัสดุของภาชนะ
................

ตัวแปลงความเร็ว

ในทางฟิสิกส์ ความเร็ว คืออัตราการของการเปรียบเทียบต่อหน่วยความเร็วไฟฟ้าเวลา มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที 1 ต่อ 10 จิกะไบต์ใน ความเร็วเป็นปริมาณเป็นจิกะไบต์ซึ่งประกอบด้วยอัตราเร็วและทิศทางตรง ขนาดของความเร็วคืออัตราเร็วซึ่งเป็นปริมาณสเกลาร์ ตัวอย่างเช่น 1เซนติเมตรต่อวินาที อัตราเร็ว ในขณะที่ 1 วินาทีมาตรงทางเป็นความเร็วแรง ความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบ จรวด ที่เร็วมากที่สุด ในช่วงเวลาหนึ่ง ∆t สามารถอธิบายได้ด้วยทุกสูตร
................

ตัวแปลงเวลา

เวลา ในมุมมองหนึ่งกล่าวว่า เวลาเป็นองค์ประกอบพื้นฐานหนึ่งของจักรวาล ให้เหตุการณ์ต่าง ๆ ดำเนินอยู่ในนั้น ซึ่งเป็นแนวคิดของไอแซก นิวตัน อีกมุมมองหนึ่งกล่าวว่า เวลาเป็นสิ่งสมมุติเช่นเดียวกับพื้นที่ (สเปซ) และตัวเลข มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นเป็นลำดับ แต่ไม่ได้หมายความว่าเวลากับเหตุการณ์เหล่านั้นจะรวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นแนวคิดของอิมมานูเอล คานต์ และกอตฟรีด ไลบ์นิซ
................

ตัวแปลงความดัน

ความดัน (อังกฤษ: pressure; สัญลักษณ์ p หรือ P) เป็นปริมาณชนิดหนึ่งในทางฟิสิกส์ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างแรงที่กระทำตั้งฉากซึ่งทำโดยของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส ต่อพื้นที่ของสารใด ๆ (ของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส) ความดันเป็นปริมาณสเกลาร์ ซึ่งเป็นปริมาณที่มีแต่ขนาดไม่มีทิศทาง
................

การคำนวณไฟฟ้า

ไฟฟ้า (กรีก: ήλεκτρον; อังกฤษ: electricity) เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน หรือโปรตอน ใช้ประโยชน์ในการสร้างพลังงานอื่น เช่น พลังงานความร้อน พลังงานกล เป็นต้น เป็นชุดของปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ มีที่มาจาก ภาษากรีก
................

เครื่องคิดเลขเปอร์เซ็นต์

อัตราร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ (percentage/percent) คือแนวทางในการนำเสนอจำนวน จำนวนโดยใช้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 มักใช้สัญลักษณ์เป็น เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ "%" เช่น ร้อยละ 00 หรือ 00% มีค่าเทียบเท่ากับ 100 อัตราร้อยละมักใช้สำหรับการเปรียบเทียบว่าปริมาณหนึ่ง ๆ มีขนาดเท่าไรโดยประมาณเมื่อเทียบกับอีกปริมาณหนึ่ง
Online percentage calculator

................

ตัวแปลงระบบตัวเลข

................

แปลงบิต

ไบต์ (byte) เป็นคำที่ใช้เรียกจำนวนบิตที่มากขึ้น แต่ก็ไม่มีขนาดเป็นมาตรฐานตายตัว บนเครื่องคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรม IA-32 จำนวน 16 บิตจะเรียกว่าเวิร์ด ในขณะที่ 32 บิตเรียกว่า ดับเบิลเวิร์ด (double word) หรือ dword ในขณะที่สถาปัตยกรรมอื่น ๆ หนึ่งเวิร์ดมีค่าเท่ากับ 32 บิต, 64 บิต หรือค่าอื่น ๆ ซึ่งหน่วยประมวลผลกลาง จะทำการประมวลผลกับเวิร์ดได้สะดวกที่สุด
................

ตัวแปลงสกุลเงิน

เงินตรา หมายถึง วัตถุหรือเอกสารใด ๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการและใช้ชำระหนี้ในประเทศหรือในบริษัทสังคมเศรษฐกิจหนึ่งๆตามตัวบทกฎหมาย หน้าที่หลักของเงินจำแนกได้ว่า เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน เป็นหน่วยวัดมูลค่า เป็นเครื่องเก็บรักษามูลค่า และ บางครั้งในอดีต เป็นมาตรฐานการชำระหนี้ภายหน้า วัตถุหรือเอกสารที่ตรวจสอบได้และปลอดภัยใด ๆ ซึ่งสามารถทำหน้าที่เหล่านี้ล้วนเป็นเงินทั้งสิ้น
แลกเปลี่ยน ซวอตีโปแลนด์

แลกเปลี่ยน ค้างคาวไทย

แลกเปลี่ยน ดอลลาร์ สหรัฐ

แลกเปลี่ยน ดอลลาร์ออสเตรเลีย

แลกเปลี่ยน ดอลลาร์ฮ่องกง

แลกเปลี่ยน ดอลลาร์แคนาดา

แลกเปลี่ยน ดอลลาร์นิวซีแลนด์

แลกเปลี่ยน ดอลลาร์สิงคโปร์

แลกเปลี่ยน ยูโร

แลกเปลี่ยน โฟรินท์ฮังการี

แลกเปลี่ยน ฟรังก์สวิส

แลกเปลี่ยน ปอนด์สเตอร์ลิง

แลกเปลี่ยน ฮรีฟเนียยูเครน

แลกเปลี่ยน เยนญี่ปุ่น

แลกเปลี่ยน โครเอเชียโครน

แลกเปลี่ยน โครนเดนมาร์ก

แลกเปลี่ยน เกาะโครน

แลกเปลี่ยน โครนนอร์เวย์

แลกเปลี่ยน โครนสวีเดน

แลกเปลี่ยน โครเอเชียโครน

แลกเปลี่ยน โรมาเนีย leu

แลกเปลี่ยน บัลแกเรียเลฟ

แลกเปลี่ยน ลีร่าตุรกี

แลกเปลี่ยน ลิทัวเนียลิธัวเนีย

แลกเปลี่ยน ลัทลัทเวีย

แลกเปลี่ยน นายอำเภออิสราเอล

แลกเปลี่ยน เงินเปโซของชิลี

แลกเปลี่ยน เปโซฟิลิปปินส์

แลกเปลี่ยน เปโซเม็กซิกัน

แลกเปลี่ยน แรนด์ แอฟริกาใต้

แลกเปลี่ยน บราซิลเรียล

แลกเปลี่ยน ริงกิตมาเลเซีย

แลกเปลี่ยน รูเบิลรัสเซีย

แลกเปลี่ยน รูเปียห์อินโดนีเซีย

แลกเปลี่ยน รูปีอินเดีย

แลกเปลี่ยน เกาหลีใต้ชนะ

แลกเปลี่ยน หยวนจีน

แลกเปลี่ยน SDR (IMF)

แลกเปลี่ยน Bitcoin

แลกเปลี่ยน ออนซ์ทอง

แลกเปลี่ยน ออนซ์ของทองคำขาว

แลกเปลี่ยน ออนซ์ของแพลเลเดียม

แลกเปลี่ยน ออนซ์ของเงิน

แลกเปลี่ยน กิโลกรัมอลูมิเนียม

แลกเปลี่ยน กิโลกรัมดีบุก

แลกเปลี่ยน กิโลกรัมสังกะสี

แลกเปลี่ยน กิโลกรัมทองแดง

แลกเปลี่ยน กิโลกรัมตะกั่ว

แลกเปลี่ยน กิโลกรัมนิกเกิล

แลกเปลี่ยน บาร์เรลน้ำมัน

................

เคมี

................

ยา

ยา เป็นวัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ, วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์, วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์
................

การคำนวณ

คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้าง, การเปลี่ยนแปลง และปริภูมิ กล่าวคร่าว ๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจ "รูปร่างและจำนวน" เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์
Online mathematical calculations

Online mathematics tests

Online percentage calculator

................

อื่นๆ

"SI" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับสัญลักษณ์ธาตุ Si ดูที่ ซิลิกอน มีเพียงสามประเทศที่ยังไม่ใช้หน่วยเอสไอเป็นมาตรฐานของหน่วยวัด ได้แก่ ไลบีเรีย, พม่า และสหรัฐ
................

คัดลอกลิงค์


ลองสิ่งใหม่!